De Vuurberg
Illustration Extinct Coral  A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatiePATTERNS IN NATURE


All photographs on this website are copyright Annemieke van Roekel, and all rights are reserved.


  Viking house  A. van Roekel  

Icelandic Viking House, stone-based with layers of peat.

  Pahoehoe lava  A. van Roekel  

Ropy, pahoehoe lava (helluhraun in Icelandic) in the European Rift Valley (Iceland, Thingvellir)

Back to photo-gallery

Annemieke van Roekel, 2005. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 21 november 2006

[home] [top] [contact] [disclaimer]