Bovenzijde doosje Website under construction


Home Kwartetthema's Bestelinformatie Vuurberg EducatieWat...
is de Amsterdamse WaterkwartetQuiz?
De Amsterdamse WaterkwartetQuiz is een educatief kwartet over uiteenlopende thema's over water in Amsterdam. Je kunt het kwartet spelen als een regulier kwartet, maar het is uitdagender en leerzamer om je kwartetkaarten te verzamelen door de bijbehorende WAAR-NIET WAAR vragen te beantwoorden.

 
Wie...
heeft de Amsterdamse WaterkwartetQuiz gemaakt?
De Amsterdamse WaterkwartetQuiz is een idee van Vuurberg Educatie, oftewel van geowetenschapsjournalist Annemieke van Roekel. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de natuur in de stad. Water is onmisbaar voor de biodiversiteit en bovendien hebben de Amsterdamse waterwegen het unieke historische patroon grotendeels behouden.Welke thema's...
kom je tegen in de quiz?
Dertien thema's zijn uitgewerkt, waarmee een breed beeld wordt gegeven van water in Amsterdam:
rivieren; waterwerken; eetbaar; drinkwater; afvalwater; zout & zoet; grachtenleven; waterstand; scheepvaart; schipbreuk Batavia; vogels; exoten(dieren); kademuren.

 
Wat heb ik zelf geleerd...
van het maken van deze kwartetquiz?
Dat Amsterdam ligt op een kruispunt van brak water, dat via de sluizen van IJmuiden en het Noordzeekanaal naar Amsterdam stroomt, en een zoetwaterstroom, die via de Amstel de stad bereikt. En het was een absolute verrassing dat Amsterdam rijk is aan zoveel vissoorten!Wat mij verbaasd heeft...
toen ik deze kwartetquiz maakte?
Dat op veel plaatsen in Amsterdam de waterkwaliteit zo goed is dat zwemmen in de grachten populair is bij jonge Amsterdammers. Hoewel de waterkwaliteit op veel plaatsen in Nederland achteruit gaat, is er in de stad de laatste decennia sprake van een betere waterkwaliteit.

 
Waarom zijn de quizvragen...
soms best pittig?
De vragen zijn zo opgesteld dat het soms best doordenkertjes zijn. Echte Y-openers dus! We hebben dat bewust gedaan omdat we denken dat we de spelers daarmee verrassen, zodat je je extra bewust wordt van de bijzondere en veelzijdige rol die water in Amsterdam speelt!Dankwoord
Ik bedank hierbij iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Amsterdamse WaterkwartetQuiz. In alfabetische volgorde: Allard Pierson UvA (Reinder Storm); EIS Kenniscentrum Insecten (Bram Koese); Gemeente Amsterdam (Leonie Peddemors, Geert Timmermans); Pien Kruisbrink; Museum Amsterdam Noord (Jaap lekkerkerker); Port of Amsterdam; Ravon (Edo Goverse, Jelger Herder, Martijn Schiphouwer, Richard Struijk); Hans Sanders, Cees van Soestbergen, Waternet (Annemieke Companjen, Wilko Koning, Maarten Ouboter, Anne Schopman en Olivia Traast & collega's).


2
 
Realisatie en financiering
Het kwartet is met grote betrokkenheid en op basis van uitgebreide research samengesteld, zonder winstoogmerk. Gedurende het gehele maakproces heeft Eric Plus vele nuttige adviezen gegeven, zowel tekstueel als bij de keuze van de (sub)thema's. De vormgeving was in goede handen van Rudi Dekker Grafische Vormgeving. Dit project zou niet gerealiseerd zijn zonder de financiële bijdragen van Waterschap Amstel Gooi en Vecht en het Amsterdams Natuur en Milieu Educatiecentrum (ANMEC) van de Gemeente Amsterdam.

Logo

2


Geef jouw feedback op de Amsterdamse WaterkwartetQuiz en maak kans op een gratis spel.


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 13 maart 2024