Home Kwartetthema's Bestelinformatie Vuurberg EducatieZwartbekgrondel©

Foto: © Jelger HerderBovenzijde doosje


Interview met Edo Goverse (Ravon)


© Annemieke van Roekel, 16 september 2022

-De zwartbekgrondel komt veel voor in Amsterdam. Op honderd meter gracht kun je in de omgeving van sommige bruggen wel vijfhonderd exemplaren aantreffen!
-In Amsterdam vinden we ze ook in het IJ, het Noordzeekanaal en bij de Oranjesluizen.
-Het is een invasieve exoot uit Oost-Europa, die vermoedelijk met ballastwater van schepen rond 2006 in Nederland terecht is gekomen. Sinds het Main-Donaukanaal is aangelegd, dat de Donau met de Rijn verbindt, zijn verschillende grondelsoorten via de Rijn onze kant op gekomen.
-In Nederland leven vijf grondelsoorten (alle invasieve exoten); na de zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus) hebben vanaf 2012 ook de marmergrondel, Kesslers grondel, Pontische stroomgrondel en de Kaukasische dwerggrondel zich hier gevestigd.
-De zwartbekgrondel leeft in zoet- en brakwater, op stenig substraat: overdag zit hij ertussen verscholen. De zwartbekgrondel is een nachtdier.
-Langzamerhand vindt de zwartbekgrondel zijn rol in het ecosysteem. Aanvankelijk had deze agressieve vis geen natuurlijke vijanden, maar nieuwe vijanden dienen zich aan, zoals de snoekbaars en de aalscholver, waardoor het aantal nu stabiliseert. Door de mens is hij moeilijk of niet te bestrijden.
-De zwartbekgrondel verdringt de inheemse rivierdonderpad, die de afgelopen jaren in rap tempo uit Amsterdam is verdwenen.


ONLINE BRONNEN

- Opmars exotische grondels, door Edo Goverse en Geert Timmermans in Tussen duin en dijk 2016/2.
- Meer over de zwartbekgrondel op de website van Ravon.
- Opmars van de Kesslers grondel in Nederland, door Theo de Jong in RAVON 2009/3.


Website under construction


Geef jouw feedback op de Amsterdamse WaterkwartetQuiz en maak kans op een gratis spel.


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 24 januari 2024