Home Kwartetthema's Bestelinformatie Vuurberg EducatieKwartetthema: Afvalwater© Stadsarchief Amsterdam
Bron: Stadsarchief Amsterdam | Gustave L.A. Amand, 1866
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Bovenzijde doosje


Kwartetkaart Medicijnen

- In rioolwater worden steeds meer medicijnresten gemeten. Het gaat onder meer om pijnstillers zoals diclofenac en ibuprofen, bètablokkers, antibiotica en diverse psychofarmaca. Deze stoffen komen via urine en ontlasting in het rioolwater terecht, maar ook via douchewater omdat sommige medicijnen, zoals pijnstillers, ook in gel en zalf worden gebruikt. Rwzi's zijn niet ontworpen om deze stoffen uit het rioolwater te verwijderen. Waterschappen onderzoeken daarom nieuwe technieken of een combinatie van bestaande technieken, zodat een groter deel van de medicijnresten verwijderd kan worden. Ook natuurlijke zuiveringstechnieken zijn onderzocht op hun effectiviteit. Bekijk het overzicht van technieken hier of lees en bekijk meer over het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).


Kwartetkaart Oppervlaktewater

- Jaarlijks komt bijna 200.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Hoewel het in het open water natuurlijk sterk verdund wordt, blijkt uit verschillende onderzoeken dat er een effect is op waterorganismen. Hier lees je wat de overheid samen met bedrijven doet om de hoeveelheid terug te dringen. Een bijkomend probleem is dat voor enkele duizenden medicijnen niets bekend is over de milieu-effecten, en alleen de medische werking hiervan is onderzocht.

- Ook microplastics komen na waterzuivering door de rwzi's in het oppervlaktewater terecht. Hoewel het grootste deel wordt verwijderd tijdens het zuiveringsproces, gaat het om de paar procent die geloosd wordt in absolute zin nog om aanzienlijke hoeveelheden. Een achtergrondartikel over microplastics is hier te lezen.


Kwartetkaart Riool

- Net als vele andere dieren, is de bruine rat, de meest voorkomende rattensoort in Nederland, hier via de scheepvaart vanuit Oost-Azië terechtgekomen. Deze soort komt sinds de 18e eeuw vrijwel overal ter wereld voor. Hoewel hij ook wel "rioolrat" wordt genoemd, is zijn favoriete woonplek eerder hoog en droog. In Amsterdam zijn zwerfafval en weggegooide etensresten de lokkertjes voor de rat. Ook trekt het voeren van dieren ratten aan. Ratten zijn zeer ongewenste stadsbewoners, omdat ze ziekten verspreiden.


Kwartetkaart Ziektes

- De cholera-epidemie in de 19e eeuw leidde ertoe dat de stadsbestuurders gingen nadenken over schoon drinkwater voor de stadsbevolking. Maar het was in die tijd nog niet duidelijk wat de oorzaak van cholera precies was. Op de beroemde 'cholerakaart' (zie ook bovenaan deze webpagina), is te zien dat armoede en cholera een duidelijke relatie hadden. Lees hier meer over de cholerakaart. In 1854 werd Amsterdam voor het eerst voorzien van schoon drinkwater uit de duinen, een ware 19e eeuwse revolutie!


Website under construction


Geef jouw feedback op de Amsterdamse WaterkwartetQuiz en maak kans op een gratis spel.


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 20 februari 2024