Home Bestelinformatie Kwartetthema's Vuurberg EducatieKwartetthema: Drinkwater© Google Earth
Amsterdamse Waterleidingduinen. Bron: Google Earth.
Bovenzijde doosje


Kwartetkaart Bronnen

- Het is algemeen bekend dat Amsterdams drinkwater afkomstig is uit de duinen. Maar in feite is dit duinwater rivierwater, dat in de duinen wordt geïnfiltreerd en daar een natuurlijke zuivering ondergaat. Een deel van het Amsterdamse drinkwater komt echter uit een polder. Lees hierover meer in dit artikel uit vakblad H2O.


Kwartetkaart Duinwater

- Al bijna twee eeuwen betrekt Amsterdam zijn drinkwater uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op dit moment gaat het om twee derde deel van het drinkwater. Rivierwater uit de Lek wordt hier geïnfiltreerd in een natuurgebied met veertig geulen, met een totale lengte van 25 kilometer. Lees hier meer over hoe de zuivering in zijn werk gaat.


Kwartetkaart Bier

- Hoewel Amsterdam geen belangrijke brouwersstad was in de Middeleeuwen, werd hier zeker bier gebrouwen. Een bron hiervoor was het Amstelwater, dat aan de rand van de stad schoner was dan verder stroomafwaarts. Over de geschiedenis van het Middeleeuwse bier, dat aanvankelijk niet veel alcohol bevatte en ook dienst deed als vervanging van niet altijd betrouwbaar drinkwater, lees je hier meer.


Kwartetkaart Gebruikers

- Bedrijven gebruiken weliswaar meer water, maar het zijn huishoudens die het meeste drinkwater gebruiken. Op deze webpagina van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is te zien hoeveel leidingwater er in 2021 werd geconsumeerd (voornamelijk voor de douche, met op de tweede plaats het doorspoelen van het toilet). Het gebruik is de laatste jaren nauwelijks veranderd.

Onderzijde doosje


Geef jouw feedback op de Amsterdamse WaterkwartetQuiz en maak kans op een gratis spel.


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 11 april 2024