Home Kwartetthema's Bestelinformatie Vuurberg EducatieKwartetthema: Waterwerken© Stadsarchief Amsterdam | Galman, J.
Bron: Stadsarchief Amsterdam | J. Galman e.a., 1857.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Bovenzijde doosje

Kwartetkaart Noordzeekanaal

- Het Noordzeekanaal is grotendeels tot stand gekomen door inpoldering van het IJ, waarbij het kanaal werd uitgespaard. In het rapport Droogmakerijen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2017) zijn veel mooie kaarten van droogmakerijen te vinden. Voor de verbinding met de Noordzee moest door een gesloten duingebied worden gegraven. Hierover is een roman geschreven door Conny Braam: De woede van Abraham.


Kwartetkaart IJ-brug

- Plannen om een brug over het IJ aan te leggen zijn er nog steeds. Een plan van Jan Galman dateert uit 1857. De kopfoto op deze webpagina en meer bouwtekeningen zijn te vinden op de website van het Stadsarchief Amsterdam.


Kwartetkaart Polder

- Je zou kunnen zeggen dat Amsterdam door de mens is veroverd op een wild veengebied. De ontwikkeling van Amsterdam is op deze groeikaart mooi weergegeven. De verschillende polders rondom Amsterdam zijn goed te zien op deze 18e eeuwse kaart uit de collectie van Allard Pierson UvA, die ook op de kwartetkaart is gebruikt. Klik op de kaart voor meer details. De oude namen van Watergraafsmeer luiden: Diemermeer of Watergraftsmeer.


Kwartetkaart Drooglegging

- Op deze kwartetkaart is een tekening van Andries Schoemaker gebruikt. De gehele atlaspagina van de tekening van de Bijlmer is hier te zien.
Website under construction


Geef jouw feedback op de Amsterdamse WaterkwartetQuiz en maak kans op een gratis spel.


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 5 februari 2024