logo BLR
logo

Privé-bijles rekenen en wiskunde in Amsterdam-Centrum (alle niveaus).

"Mijn overtuiging is dat bijspijkeren loont en dat het plezier in rekenen en wiskunde hierdoor toeneemt."Ik ben Annemieke van Roekel en geef al meer dan 10 jaar bijles in (medisch) rekenen en wiskunde op alle niveaus. Ik zorg dat jij je toets gaat halen en dat jij het rekenen onder de knie krijgt. En dat je het misschien zelfs leuk gaat vinden! Veel leerlingen hebben door schoolervaringen een hekel aan rekenen en wiskunde gekregen en dat is jammer en meestal niet nodig!!

Ik bied inspirerende één-op-één bijlessen voor alle studenten/leerlingen:

- in zorg- en verpleegkunde-opleidingen (MBO-3 en 4 en HBO);
- in PABO-opleidingen voor de WisCAT Rekentoets en KennisBasis;
- op de middelbare school: VWO, HAVO en VMBO;
- die de centrale rekentoets moeten doen (2F en 3F);
- bij alle andere toelatingstoetsen voor rekenen en wiskunde.

Meer informatie over BIJLES MEDISCH/VERPLEEGKUNDIG REKENEN >>


©

Medisch/ verpleegkundig rekenen voor studenten in zorgopleidingen
- voorbereiding toets medisch rekenen;
- alle medische thema's: oplossingen, verdunningen, zuurstof, druppelsnelheid etc.
- eenvoudig werken met formules;
- aandacht voor rekenangst!

©

Leerkrachten in opleiding voor de WisCAT Rekentoets en KennisBasis
- alle rekenthema's om de toets te kunnen halen!
- eenvoudig rekenen;
- creatief denken met rekenen;
- aandacht voor zelfvertrouwen met rekenen en wiskunde.

©

Middelbare school: VWO, HAVO en VMBO;
- alle wiskundethema's tot de bovenbouw VWO;
- hulp met huiswerk;
- de basis opnieuw uitgelegd!
- ondersteuning bij onderpresteren.Basisonderwijs
- oefenen voor CITO en andere toetsen;
- goede voorbereiding voor de brugklas;
- veel aandacht voor de basis, zoals rekenen met breuken en kommagetallen, verhoudingen etc.;
- eenvoudig rekenen in de basisbewerkingen.In mijn bijlessen ligt de nadruk op inzichtverwerving en de rekenstrategie. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de basisvoorwaarden voor succesvol rekenen: veiligheid, feedback en concentratie; de individuele rekenstrategie; de berekening in stapjes opsplitsen en uitvoeren; de som uit een 'verhaaltjessom' (redactiesom) weten te halen; aansluiten bij de leefwereld van de leerling.


Tarieven (vanaf 1 januari 2022, alle niveaus):
 • Leerlingen die in principe wekelijks komen, betalen 40 euro per lesuur;
 • Leerlingen die tweewekelijks of incidenteel komen, betalen 45 euro per lesuur;
 • Op een tweede les in dezelfde week krijgt u 10 procent korting;
 • Strippenkaart voor tien lessen: 425 euro (vooraf betalen);
 • Groepslessen zijn ook mogelijk. Tarieven zijn afhankelijk van de groepsgrootte.

  Voor online-lessen via Zoom gelden dezelfde tarieven.

  Annulering van een les:
  Voor een les die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt 50% in rekening gebracht.

  U ontvangt een factuur.


  Bel voor meer informatie 020 6206123 b.g.g. 06 52479731 - Annemieke van Roekel of stuur een mail naar avroekel@xs4all.nl


 • © Annemieke van Roekel
  Laatste wijziging: 16 maart 2023