stad © A. van Roekel


AmsterdamsMilieu.nl

De site met (milieu-)journalistiek van Amsterdamse bodem

[home]


De Nederlandse luchtkwaliteit is de laatste halve eeuw sterk verbeterd © Annemieke van Roekel       Nederland omzeilt EU-eisen voor luchtkwaliteit

Milieuprofessionals en bestuurders onderschatten de nadelige gevolgen van de luchtkwaliteit op de gezondheid, vindt Trix Kruger van het Amsterdamse Meldpunt Gezondheid & Milieu. Onderzoekers kampen bovendien met een gebrek aan schone 'referentiegebieden'. Dit maakt het moeilijker meetresultaten objectief te interpreteren.

In Amsterdam hebben de meeste milieuklachten betrekking op luchtvervuiling, waarvan het verkeer de voornaamste bron is. In Nederlandse stedelijke regio’s ligt het autogebruik gemiddeld veel hoger dan in andere Europese landen, aldus milieuspecialist van GroenLinks, Wijnand Duyvendak.

Goed nieuws was er ook tijdens het debat Luchtvervuiling en gezondheid, dat 23 april jl. in de Muiderkerk plaatsvond. De Nederlandse luchtkwaliteit is de laatste halve eeuw sterk verbeterd, maar sinds een jaar of tien stagneert de vooruitgang.

Duyvendak heeft kritiek op de besluitvorming over de uitbreiding van het wegennet. Die zou vooral in handen zijn van het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Het ministerie van Volksgezondheid is er onvoldoende bij betrokken, zodat bij belangrijke besluiten over nieuwe infrastructuur gezondheidseffecten niet worden meegewogen.

Het door het rijk opgestelde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is volgens Duyvendak opgesteld om de strenge EU-wetgeving te omzeilen. ‘Het programma is vooral bedoeld om de normen op te rekken. Voor burgers is het nu een stuk moeilijker geworden om nieuwe plannen via juridische procedures aan te vechten, zoals de beoogde wegverbreding van de A10 bij Diemen.'

Nederland zou in Brussel bovendien een sterke lobby hebben gevoerd om ultra-fijnstof buiten de wet te houden. Ook bekritiseert Duyvendak de rekenmodellen voor emissies. 'Ze worden niet getoetst aan de werkelijke uitstoot, terwijl ze de basis zijn voor de politieke besluitvorming.'

© Tekst en foto: A. van Roekel
      De Nederlandse luchtkwaliteit is de laatste halve eeuw sterk verbeterd © Annemieke van Roekel

AmsterdamsMilieu is een initiatief van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel 2009. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 2 juni 2009
[home] [top] [contact]