GeoPress Logo Vuurberg
Salisbury_Crags


Nieuwsbrief over geografie, geologie, landschap en milieu.        
Colofon
Op de website geonewsletter.eu leest u over tal van onderwerpen in relatie tot geografie, geologie, landschap en milieu.
De samenstellers hebben een brede journalistieke achtergrond in deze thema's.

Redactie
Geopress - Aemilia de Koningh
www.geopress.nl
06-1214 6576

De Vuurberg - Annemieke van Roekel
www.vuurberg.nl
06-5247 9731


Klik op de afbeelding voor een vergrotingInhoud zomernummer 2023 - IJSLAND SPECIAL

  • Litli-Hrútur eruptie, juli 2023

  • Geothermie voor Reykjavik

  • Voedselverspilling tegengaan met de Freedge

Download hier het zomernummer (7 MB)


Klik op de afbeelding voor een vergrotingInhoud lentenummer 2023

  • Vulkanisme op IJsland in nieuwe fase

  • Sallandse Heuvelrug geeft nog niet alle geheimen prijs

  • 17e-eeuwse kaart van Amsterdam nu te zien

Download hier het lentenummer (8 MB)


Klik op de afbeelding voor een vergrotingInhoud winternummer 2023

  • Eruptie Cumbre Vieja in 2021 maakt La Palma groter

  • Het verval van oude landbouwterrassen in Italië

Download hier het winternummer (5 MB)

ISSN: 2950-1520. Copyright: GeoPress/Vuurberg.
Het copyright van het materiaal in dit blad berust bij de makers. Niets uit het blad mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker. Het in zijn geheel doormailen van het pdf bestand en het maken van printjes voor eigen gebruik zijn toegestaan.
Laatste wijziging: 14 september 2023