stad © A. van Roekel


AmsterdamsMilieu.nl

De site met (milieu-)journalistiek van Amsterdamse bodem

[home]


Arnold Heertje: 'Het consumentenvertrouwen kan 
mij niet laag genoeg zijn. Dat vertrouwen leidt vooral tot materiŽle bevrediging'. © A. van Roekel

Arnold Heertje:
'Het consumentenvertrouwen kan mij niet laag genoeg zijn. Dat vertrouwen leidt vooral tot materiŽle bevrediging'.
      'De echte schaarste is immaterieel'

Nederland was direct na de Gouden Eeuw, rond 1800, een land van kleine zelfstandigen. De trend naar kleinschaligheid ziet econoom Jaap van Duijn nu weer. Energiebedrijf Eneco zet in op een kleinschalige energievoorziening. Multinationals als Philips en Unilever stoten onderdelen af. De huidige crisis biedt kansen voor een nieuwe economie die gericht is op kwaliteit, aldus Van Duijn tijdens het debat 'De wereld na de kredietcrisis' in het Amsterdamse Felix Meritis op 8 juni.

In het ouderlijk huis van Van Duijn Ė zijn vader was tuinder Ė was alles gericht op de verbetering van de kwaliteit van de gewassen. Groei was daar een logisch gevolg van. 'In de tijd van de vooruitgang spraken we niet over groei, maar over kwaliteit.'

Economische groei heeft zich steeds meer verengd tot een kwantitatief begrip, een cijfertje uit de hoed van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lenen was dť manier geworden om groei te realiseren. Van Duijn: 'In een diensteneconomie kun je groei alleen realiseren door de kwaliteit te verminderen'.

De CBS-cijfers zeggen vooral iets over de materiŽle consumptie. Voor Arnold Heertje kan het consumentenvertrouwen daarom niet laag genoeg zijn. Dat vertrouwen leidt alleen maar tot meer materiŽle bevrediging. Ook in de Verenigde Staten daalt de consumptie. Eindelijk hebben we onze zin, aldus Heertje, die verwacht dat we de komende jaren flink zullen gaan sparen. 'De besparingen moeten we steken in duurzame investeringen en innovaties en we moeten af van perverse prikkels.'

Dat de groei weer omhoog moet tot het oude niveau, zoals het kabinet-Balkenende voorstaat, vinden beide economen klinkklare onzin. De crisis waar we ons nu in bevinden, is helemaal geen financiŽle crisis. Het is een overlevingscrisis. De kwaliteit van ons bestaan staat op het spel. Het is bovenal een existentiŽle crisis, die raakt aan essentiŽle voorwaarden zoals natuur en leefbaarheid. 'De echte schaarste is immaterieel. We komen om in de spullen.'

© Tekst en foto's:
Annemieke van Roekel


Bekijk de reportage van AT5 >>
      Ook de publieke sector 
maakt zich schuldig aan korte termijn winstbejag, zoals we nu zien met de verkoop van Essent, aldus econoom Jaap van Duijn © 
A. van Roekel

Ook de publieke sector maakt zich schuldig aan korte termijn winstbejag, zoals we nu zien met de verkoop van Essent, aldus econoom Jaap van Duijn

AmsterdamsMilieu is een initiatief van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel 2009. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 10 juni 2009
[home] [top] [contact]