stad © A. van Roekel


[home]

Gas en wind strijden om ruimte

© Annemieke van Roekel / De Vuurberg


Troll field © Helge Hansen / StatoilHydro 25 oktober 2011 - Hoewel de situatie in LibiŽ zich stabiliseert - en dat zal sinds de dood van Khadaffi nog verder in een stroomversnelling komen - is het onzeker hoe snel de economie zich in het Noord-Afrikaanse land weer zal herstellen. "De nieuwe generatie LibiŽrs heeft steun nodig en zeker niet alleen geld," aldus Coby van der Linde, directeur van het Internationale Energieprogramma van Instituut Clingendael. Met de Arabische Lente in LibiŽ heeft de VS laten zien dat Europa er alleen voor staat om conflicten in de aangrenzende regio op te lossen. "Die terughoudendheid van de VS heeft te maken met de toenemende zelfvoorzienendheid in energieproductie," aldus Van der Linde tijdens de Global Energy Outlook, de openingsconferentie tijdens Offshore Energy 2011 die deze maand in de RAI werd gehouden.

De VS worden steeds minder afhankelijk van de OPEC-landen voor de import van fossiele brandstoffen als gevolg van de productietoename van biobrandstoffen en oliewinning uit schalie. Ook gas, steenkool, kernenergie zitten in de VS in de lift. Naarmate de VS meer self-sufficient wordt, zal het land minder regulerend optreden in internationale politieke conflicten, verwacht Van der Linde. Dat is ook de reden dat de EU nu al zijn belangen veilig stelt rond de Trans Caspian Pipeline met de betrokken landen Azerbeidzjan en Turkmenistan. Hier wordt een onderzeese gasleiding aangelegd die gekoppeld zal worden aan infrastructuur die de EU van gas zal voorzien.

De onbalans in de wereld is deels te verklaren doordat de OECD-landen zelf geen olieproducenten zijn. Het Ďenergielandschapí is wereldwijd sterk in beweging, constateert Van der Linde. In toenemende mate zullen sommige producerende landen fossiele brandstoffen zelf bewaren en alleen het surplus exporteren. Daarnaast zijn er een aantal globale Ďbrandhaardení die aandacht behoeven, met name in Afrika en Zuidoost-AziŽ. Recente 'verrassingen' doen het energielandschap verder veranderen, zoals de kernramp bij Fukushima en de beslissing van Duitsland om wat kernenergie betreft een totaal andere weg in te slaan.

Minder verrassend zijn de Europese prestaties op het gebied van duurzame energie en de rol die Nederland hierin speelt. Nederland heeft zijn voortrekkerspositie op het terrein van wind langzaamaan verloren, onder meer door zwalkend nationaal beleid. De Europese 20/20/20 target voor duurzame energie (20% duurzame productie; 20% besparing en 20% minder uitstoot) wordt hier waarschijnlijk niet gehaald. Niet alleen de financiŽle middelen zijn beperkt, dat geldt ook voor het ruimtebeslag offshore. Op de Noordzee strijden windmasten en boortorens om de schaarse vierkante kilometers. In het Nederlandse deel van de Noordzee zijn nu meer dan 130 gasvelden operationeel. Dat een deel van die gasvelden langer operationeel zullen blijven vanwege toenemende mogelijkheden van CO2-injectie en Enhanced Oil Recovery (EOR) kan de planning van grootschalige windmolenparken verder vertragen.

Foto links: Troll field © Helge Hansen / StatoilHydroMeer lezen:

Enhanced Oil Recovery in European Energy Review >>
EU-nieuws over de Kaspische Zee >>
Offshore Energy 2012 >>

AmsterdamsMilieu is een initiatief van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel 2011. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 27 oktober 2011
[home] [top] [contact]