De Vuurberg
Illustration Extinct Coral © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie


Wetenschappelijke publicaties:

Reijnders, L., A. van Roekel, Comprehensiveness and Adequacy of Instruments for the Environmental Improvement of Buildings, The Journal of Cleaner Production, Volume 7, Issue 3, March 1999.

B. Oudshoff, A. van Roekel, J. Uitzinger, Ervaringen van bewoners met zonnecellen in Nieuw-Sloten, IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, april 1998.

Geuzendam C., A. van Roekel, J. Uitzinger, C. Westra, Belevingsonderzoek Near Shore Windpark, IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, september 1997.

Kortman, J.G.M., A.L.W. van Roekel, Environmental Regulations for Building Materials in several European Countries, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague, The Netherlands, September 1997.

Roekel, A. van, Verslag Evaluatie-workshop PV-geluidsscherm, lessons learned, IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, 17 april 1997.

Berkel, R. van, A. van Roekel, Pilot Information Needs Survey Regarding Climate Relevant Technologies, Publicatiereeks Milieustrategie nr. 1997/3 of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague, The Netherlands, February 1997.

Lindeijer, E., A.L.W. van Roekel, A Survey of European Environmental Legislation, Targets, Policy and Trends, performed for the Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE), Kyoto (Japan), IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, January 1997.

Mierlo, Barbara van, Annemieke van Roekel, De verkoop van PV-woningen in Barendracht, IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, september 1996.

C. Geuzendam, A.L.W. van Roekel, C.A. Westra, Social Acceptance of Non-Traditional Sites for Wind Turbines in the Netherlands, Paper presented at the1996 European Union Wind Energy Conference and Exhibition, 20-24 May 1996, Göteborg, Sweden.

Geuzendam, C.B.J., A.L.W. van Roekel, C.A. Westra, Het draagvlak voor niet-traditionele locaties voor windturbines rond de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden, IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, januari 1996.

Geuzendam, C.B.J., A.L.W. van Roekel, C.A. Westra, Het draagvlak voor niet-traditionele locaties voor windenergie, een casestudie, IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, augustus 1995.

Mierlo, B.C. van, A.L.W. van Roekel, C.A. Westra, Maatschappelijk draagvlak voor zonnecellen op huurwoningen, IVAM Environmental Research, UvA, Amsterdam, november 1994.

Boesten, R., F.J. Brouwer, A.L.W. van Roekel, Inventarisatie software-hulpmiddelen voor preventie-onderzoek, IVAM Environmental Research, Amsterdam, mei 1994.

Roekel, A.L.W. van, Ecocad, eisen en wensen ten aanzien van een beslissingsondersteunend systeem voor milieubewuste produktontwikkeling, P/m Adviesbureau voor Produkt en Milieu, Rotterdam, juni 1992.

Brouwer, F. e.a., De groene anodiseerstraat, UBM-studierapporten 1992/2, Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM), UvA, Amsterdam, juni 1992.

Gelder, P. van, A. van Roekel, Baltsen en banen, interactiemomenten en veilige sextechnieken rond de gedoogzone voor tippelprostitutie in Rotterdam, GGD Rotterdam, 1989.

Ligeon, I., A. van Roekel, G. van de Wijngaart, Surinaamse vrouwen en harddrugs, Preventieproject Alcohol en Drugs, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht 1990.


Go to Fossils in Amsterdam
Go to Photo Gallery
Go to Photo Gallery
Go to Geokids

© Annemieke van Roekel, 2005. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 14 maart 2006

[home] [top] [contact] [disclaimer]