Geokids logo Vuurberg logo
Shells on the beach © A. van Roekel

[home]

Leuke geo-dvd's en -boeken ...

De meest fantastische film over evolutie ... en de meest fantastische tekenfilm over evolutie!

Cover      
Kaarten van Amsterdam 1538-1865

Uitgeverij Thoth

      Amsterdam is van alle steden in de wereld het meest in beeld gebracht. Door de reizen van de VOC en de behoefte de wereld te leren kennen en te beheersen, werden er in de 17e eeuw veel kaarten gemaakt. De ontwikkeling van de middeleeuwse stad Amsterdam is prachtig te volgen aan de hand van het imposante kaartenboek Kaarten van Amsterdam 1538-1865. Het boek geeft een gedetailleerde analyse van o.a. de kaarten uit de Gouden Eeuw.
Lees de volledige recensie op de website van Kennislink >>

Cover      
De Bosatlas van de energie

Noordhoff Atlasproducties

      Energie is overal! In de Bosatlas van de energie komt energie in de moderne en verleden tijd aan bod: de Nederlandse geschiedenis met zijn windmolens en stoomgemalen, turfwinning en het eerste begin van de olie- en gaswinning. Ook energiebesparing komt aan bod. Opvallend is dat we per huishouden steeds minder energie gebruiken. Het gasgebruik is zelfs gehalveerd.
Lees de volledige boekbespreking in Gea >>

Cover      
De Bosatlas van het klimaat

Noordhoff Atlasproducties

      Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar zou klimaat-
verandering voor Nederland ook geen prettige kanten hebben? Meer zonnige lentedagen en minder ijskoude winters. Volgens de grafieken in de Bosatlas van het klimaat kunnen we in de toekomst ander weer verwachten. Of klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt of een grap is van moeder Aarde, dat houden we even in het midden.
Lees verder >>

Cover 
Historische Atlas van Amsterdam      
Historische atlas van Amsterdam

Uitgeverij Boom/SUN

      Het gevoel dat Amsterdam een bijzondere stad is, wordt weer eens bevestigd door de prachtige nieuwe Historische Atlas. Al meteen in het eerste hoofdstuk komt het geweld van de Zuiderzee op de stad af, toen die zee nog een getijdengebied was met daarin onherkenbare voorlopers van de Waddeneilanden. Ten noorden van Amsterdam lag een groot merengebied en van een Afsluitdijk kon niemand in de 16e eeuw, toen de kaart voor Filips II werd getekend, nog dromen.
Lees verder >>

Cover 'De Junior Bèta Canon'      
De Junior Bèta Canon

Uitgeverij LuisterWijs

      De recent uitgegeven Junior Bèta Canon is een verzameling luistercolleges gericht op kinderen vanaf ca 11 jaar. Vijftig onderwerpen passeren de revue, van DNA tot cognitie, het getal nul tot de kernbom en het Periodiek Systeem tot Einstein. Ook de aardwetenschappen komen aan bod, zoals plaattektoniek, Darwin & evolutie, klimaat, rampen, oceaanstromingen en onze pre-historische voorouders.
Lees verder >>

Cover      
De Bosatlas van Ondergronds Nederland

Noordhoff Uitgevers

      Als je 7500 jaar terug boven Nederland zou vliegen, zou je een uitgestrekt duingebied zien. 2500 jaar geleden is West-Nederland een groot veenmoeras en het noorden een zompig kweldergebied. Onder de zand- en kleilagen die door de zee en rivieren zijn aangevoerd, ligt een miljoenen jaar oud gebergte. Je leest en ziet het allemaal in de nieuwe Bosatlas van Ondergronds Nederland.
Lees verder >>

Cover      
Tell me about: World Heritage

UNESCO Publishing

      De piramiden in Egypte, de Grand Canyon, het zijn allemaal niet te vervangen 'schatten' op aarde. Door de mens gemaakt of creaties van de natuur. Tot die laatste groep behoren ook sites met fossielen, zoals de Burgess Shale in Canada, beroemd vanwege het grote aantal skeletloze en dus zeldzame fossielen van een half miljard jaar oud. Ook ons Waddengebied is inmiddels een World Heritage-site.
Lees verder >>
Overview of Unesco-publications in this series >>

Cover      
De mineralen van Nederland

Naturalis / KNNV

      Als Amsterdammer(tje) is het leuk te weten dat het Centraal Station van Nederlands ‘ijzeroer’ is gemaakt. Dit ‘moerasijzererts’ ontstaat in een veenmoeras. Er zijn in Nederlandse dialecten veel woorden voor ijzeroer te vinden, zoals poelerts, macaroni-oer of orre, en piepkesdarg in het Gronings.
Lees verder >>

Cover      
An A to Z of Geology

Sherkin Island Marine Station

      Jaarlijks bezoeken duizendenden toeristen de Ierse Ring of Kerry. Maar hoeveel mensen zouden weten dat vlakbij, langs de kust van Valentia Island, de oudste sporen liggen van een amfibie, die als één van de eersten de overstap van water naar land maakte?
Lees verder >>

Cover      
Zo zit het met zout

Mark Kurlansky

      Witte zoutbergen stralen je tegemoet in het mooi geïllustreerde boek Zo zit het met zout. Overal op aarde vinden we zout, opgelost in oceaanwater of als steenzout in aardlagen, die ooit de bodem van oeroude zeeën vormden.
Lees verder >>

Cover      
Fossielen in beeld

Sjir Renkens

      Fossielen in beeld, een uitgave van de KNNV, is een leuk boekje voor degenen die al belangstelling hebben voor fossielen en er niet voor terugdeinzen er speciaal voor op uit te trekken.
Lees verder >>

Cover      
De aarde voor in je binnenzak

Henk Leenaers

      Ook onze platte bodem leeft en niet alleen door bodembacteriën. Sta daarom eens wat vaker stil bij de grond onder je voeten, is de boodschap van wetenschapsjournalist en fysisch geograaf Henk Leenaers en schrijver van het boekje De aarde voor in je binnenzak.
Lees verder >>


Stoepband met fossiele schelpen Stoepband met fossiel slakkenhuis Stoepband met fossiele schelpen Graffiti met honingraatkoraal (links)

Geokids - Amsterdamse Fossielen is een project van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 13 februari 2019
[home] [top] [contact]