Geokids logo Naar Vuurberg Uitgeverij


[home]


Schatkaart voor Amsterdammertjes

een kleurige plattegrond over de bodem van Amsterdam

Schatkaart voor Amsterdammertjes'
Op de schatkaart is een plattegrond getekend die je helpt de Amsterdamse reuzenschelpen te vinden. Ook kom je te weten hoe de fossielen in onze hoofdstad terecht zijn gekomen en welke bijzondere aardlagen er onder Amsterdam liggen.

De Schatkaart voor Amsterdammertjes is mede tot stand gekomen dankzij een financiŽle bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en de Stichting Planet Earth Foundation.

Schatkaart voor Amsterdammertjes
De Vuurberg, mei 2009
Posterformaat (40x40 cm), 135 grams glossy
Prijs: 3,95* excl. verzendkosten
ISBN 978 90 78648 04 8
*Prijswijzigingen voorbehouden

Wilt u alleen de Schatkaart bestellen? Maak 4,95 euro over op gironummer NL77INGB0001146241 van De Vuurberg te Amsterdam o.v.v. 'Schatkaart'. Dit bedrag is inclusief verzendkosten. Vergeet niet om uw postadres op de bankoverschrijving te vermelden! Wij danken u hartelijk voor uw bestelling!

De Vuurberg Geo-educatie
Contactpersoon: Annemieke van Roekel
T +31 (0) 20 620 6123
E avroekel@xs4all.nl
www.vuurberg.nl en www.geokids.nl en www.amsterdamfossils.com


Logo Mijn Aarde Logo Amsterdams Fonds voor de KunstGeokids - Amsterdamse Fossielen is een project van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel 2008. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 9 maart 2018
[home] [top] [contact]