stad © A. van Roekel


AmsterdamsMilieu.nl

De site met (milieu-)journalistiek van Amsterdamse bodem

[home]


Groeiende ziekenhuizen, gekkenwerk!

Vroeger gingen economen ervan uit dat de economie een cyclisch patroon volgde. Het begrip 'groei' kwam in de lesboeken helemaal niet voor. Nu wordt zelfs een krimpende economie als 'negatieve groei' aangeduid en deflatie als 'negatieve inflatie'.

Maar waar moet die groei vandaan komen als de Europese bevolking krimpt? Het groeiconcept moet op de schop. Filosoof Ad Verbrugge verzorgde op 17 juni de aftrap van de debatserie Filosofie op de Zuidas, met historicus Eric Mecking en econoom Martien van Winden.

De door ABN-Amro en de Vrije Universiteit opgerichte Amsterdamse Bright City staat aan de wieg van deze filosofische debatserie, die in september zal doorlopen. Dit soort activiteiten moet meer kleur geven aan de grijze-pakken-sfeer op de Zuidas, is de gedachte.

De meerwaarde van de filosofie in actuele debatten is dat ‘filosofen doorvragen daar waar andere ophouden’, aldus Verbrugge. Geen overbodige luxe, want veel journalisten raffelen tegenwoordig hun vragenlijstjes af zonder op de antwoorden van hun gesprekspartner in te gaan.

In deze periode van kredietcrisis – gisteren werd de hoge werkloosheidsprognose van het CPB bekend (9,5% in 2010) – wordt het maar al te duidelijk dat we leven in een ‘historische werkelijkheid’. Hetzelfde CPB was er driekwart jaar geleden nog van overtuigd dat Nederland wel tegen een stootje zou kunnen. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Volgens Mecking zal het alleen nog maar erger worden.
     


Een fundamentele fout die in het verleden is gemaakt is de loskoppeling van goud en de dollar, vindt Mecking. Dit heeft uiteindelijk tot de kredietcrisis geleid. De recente overheidsinvesteringen bieden geen oplossing, is zijn overtuiging.

Er zijn nog meer fouten gemaakt. Van Winden noemt er een paar: internationalisering heeft ertoe geleid het toezicht uit handen gegeven aan andere landen. Dat heeft het drama met Icesave laten zien. ‘De Nederlandse Bank kon niks meer uitrichten.’

Nog een fundamentele fout is dat maatschappelijke instellingen zijn gaan beleggen. Het ABP is zelfs gaan beleggen in grondstoffen toen de olieprijs steeg. Vroeger was dat ondenkbaar. 25 jaar terug belegde het ABP uitsluitend in staatsleningen. Als een huisvader werd toen nog over het kapitaal gewaakt.

Het geluk van Nederland is dat het enorme pensioenreserves heeft, alles bij elkaar zo’n 1000 miljard euro. Andere Europese landen hebben die reserves niet. Van Winden verwacht dat de kredietcrisis daarom zal uitmonden in een pensioencrisis en uiteindelijk tot een landencrisis zal leiden die vooral in Italië en Spanje zal toeslaan.

Mede door de bevolkingskrimp verwacht Van Winden in het meest gunstige geval een stagnerende Europese economie. Maar waarom zouden ziekenhuizen of energiebedrijven ook moeten groeien? Groei wordt het volk als een worst voorgehouden, zoals iedere utopie. We moeten af van het concept groei. Stabiliteit is belangrijker. Bij 0% groei kan een samenleving zich ook ontwikkelen, niet in de zin van welvaart, maar van welzijn.

Tekst en fotografie: Annemieke van Roekel


Debat 'Filosofie op de Zuidas' Debat 'Filosofie op de Zuidas' Debat 'Filosofie op de Zuidas'

AmsterdamsMilieu is een initiatief van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel 2009. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 22 juni 2009
[home] [top] [contact]