stad © A. van Roekel


AmsterdamsMilieu.nl

De site met (milieu-)journalistiek van Amsterdamse bodem

[home]


Eco-optimist Herman Wijffels langs filosofische meetlat

“We leven alsof de aarde een limietloze bron is,” is de zorg van Herman Wijffels, ex-Wereldbank en voorzitter van de Worldconnectors, een groep van wijze heren die nadat ze met pensioen zijn een opvallend duurzame leefstijl uitdragen. “We moeten toe naar een kringloopeconomie en daarbij “oogsten uit de stroom”, aldus Wijffels tijdens de debatserie Filosofie op de Zuidas op 10 september.

Deze hoopvolle benadering van een nieuwe economie moet als een feniks oprijzen uit de as van het industriële tijdperk. Bovendien zal het mensen die door de oprukkende globalisering aan de kant zijn gezet weer perspectief bieden in een nieuwe lokale economie.

De wens om versneld te ecologiseren wordt door iedereen wel beaamd maar is ze niet te romantisch? “Gaan we het offer om het vlliegtuig te laten staan daadwerkelijk brengen," vraagt filosoof Ad Verbrugge zich af. Hij verdenkt Wijffels ervan vooral een moralistische oproep te doen die in de huidige maatschappij onvoldoende weerklank zal vinden.

De nieuwe hoogleraar ‘Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering’ voelt zich echter meer dan alleen een roepende of pleitbezorger. Hij ziet veel positieve signalen om zich heen, waarbij hij zijn hoop vooral heeft gevestigd op de groeiende groep cultural creatives die met hun duurzame leefstijl de grote massa het goede voorbeeld geven.

      In de optiek van Verbrugge gaat het hier echter om een elitaire groep van beperkte omvang. Voor ecobeleid dat de grote massa moet bereiken is “een totalitaire wereldorde vereist, citaat Hans Achterhuis”.

Maar Wijffels is er heilig van overtuigd dat de volgende stap die de mensheid in de evolutie zal maken zich zal kenmerken door “steeds meer bewustzijn” en “steeds meer verantwoordelijkheid”. Zeker nu we de technologie in handen hebben die ons in staat stelt de energievoorziening kleinschalig te organiseren.

Noch de huidige crisis, noch de regering zijn een voldoende krachtige motor om een samenleving die zich verantwoordelijker gedraagt aan te jagen, al geeft de economische crisis wel een duw in de goede richting, aldus Wijffels. “De helft van de rommel die we kopen in de Kalverstraat laten we nu liggen.”

Maar eco-pessimist Verbrugge benadrukt dat de solidariteit die noodzakelijk is om een verandering in gang te zetten meer verankerd moet zijn in de samenleving. Die voedingsbodem ziet hij niet. Bovendien wordt eco-protectionisme niet mondiaal gedeeld.

Toch is Wijffels niet alleen optimistisch. Hij verwacht dat de mens een scenario boven het hoofd hangt waarin “hij langs de afgrond van rampen gaat”. Wijffels: “Ik zet me in voor een ander scenario, daarom zit ik hier.”

Tekst en fotografie: Annemieke van Roekel


Debat 'Filosofie op de Zuidas' Debat 'Filosofie op de Zuidas' Debat 'Filosofie op de Zuidas'

AmsterdamsMilieu is een initiatief van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel 2009. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 15 september 2009
[home] [top] [contact]