stad © A. van Roekel


[home]

Femke houdt niet van biefstuk-socialisme

© Annemieke van Roekel / De Vuurberg


Geen woord over milieu tijdens het debat met Halsema © A. van Roekel 10 december 2010 - Uiteindelijk studeerde ze af in de criminologie en rechtssociologie, maar op haar Havo-rapporten waren enen geen uitzondering, vertelt Femke Halsema tijdens het gesprek met VU-filosoof Ad Verbrugge ('Filosofie op de Zuidas', 9 december 2010). Ze lag niet wakker van haar lage cijfers en was, naar eigen zeggen, totaal niet in schoolzaken geïnteresseerd. Femke liep als puber vooral achter de jongens aan. Haar moeder was wethouder, maar haar eigen politieke belangstelling bloeide pas op na haar afstuderen, toen ze werkte bij de Wiardi Beckman Stichting.

Thuis voelde ze zich nooit bij de PvdA, vanwege de “bestuurderscultuur en baantjesmachine” die de partij in haar ogen toch vooral was. Tot irritatie van Felix Rottenberg schreef ze, als PvdA-lid, al voor ‘De Helling’, het wetenschappelijk blad van GroenLinks.

Het uit de weg gaan van discussies die het wetenschappelijk bureau - bij monde van directeur Paul Kalma - probeerde aan te zwengelen, vervreemdde haar verder van de partij. In 1996, tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma, voelde ze zich vooral een “excuustruus”. De maat was vol toen beveiligingsmaatregelen rond de Eurotop in Amsterdam ertoe leidden dat vredelievende Italiaanse demonstranten preventief werden opgepakt door het Amsterdamse, door de PvdA gedomineerde, stadsbestuur. In 1997 zegde ze haar lidmaatschap op en de verbaal zeer begaafde Halsema werd in datzelfde jaar gevraagd voor GroenLinks door toenmalig fractievoorzitter Paul Rosenmöller.

GroenLinks trok haar vanwege het “ontbreken van bestuurlijke arrogantie”. Volgens Halsema is haar partij, die door velen steeds vaker als GrijsRechts wordt geparafraseerd, nog steeds een broedplaats van onafhankelijke denkers.

Halsema, die was afgestudeerd “op criminele Marokkaanse jongens”, was zwaar gekant tegen het gedachtegoed van Frits Bolkestein, die in termen van de clash of civilizations sprak. Zelf zag ze de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit vooral als een sociaal-economisch probleem met cultuur als versterkende factor. Zo ziet ze dat nog steeds.

Pim Fortuyn hebben we niet zien aankomen, reageert Halsema op een vraag van Verbrugge. Een onderzoek in 2001 liet nog duidelijk zien dat Nederlanders over het algemeen erg tevreden waren. Dat gold weliswaar vooral voor het eigen privéleven; de onvrede had vooral betrekking op de publieke zaak. Die had tijdens Paars II een enorme klap te verduren gehad als gevolg van de grote individuele lastenverlichting, zo duidde Halsema dit onwelbevinden.

Halsema positioneert haar partij (samen met D66) ten opzichte van de SP – die voor 15 jaar terug geen politieke factor van betekenis was – als sociaal progressief versus sociaal conservatief. Een combinatie van beide stromingen zou de PvdA momenteel splijten. Het conservatisme van de SP zit hem vooral in het streven naar behoud van verworven rechten, aldus Halsema. GroenLinks wil daarentegen dat nieuwe mensen kansen moeten krijgen in te stromen op de arbeidsmarkt. Dat maakt het noodzakelijk die verworven rechten los te laten.

Het biefstuk-socialisme (streven naar een hoger inkomen en behoud van rechten) van de SP staat tegenover het cultuur-socialisme dat GroenLinks belijdt, waarbij “verheffing en vrijheid” hoog in het vaandel staan, aldus Halsema. Vanuit die waarden omarmt GroenLinks ook een open houding naar de EU en het proces van globalisering.

Nog een belangrijk verschil met de SP is de sterke worteling van die partij in de (volks-)wijken en het denken vanuit de community (gemeenschap). GroenLinks daarentegen benadrukt het individu. Het adagium van de SP is: ‘Wat goed is voor de zwerm is goed voor de bij’. Dat van GroenLinks luidt precies andersom: ‘Wat goed is voor de bij is goed voor de zwerm’.

Een oplossing voor de ‘leegte van links’ ziet Halsema in meer samenwerking vanuit de sociaal-progressieve visie, om zo de macht naar zich toe te trekken. Of Femke ooit nog aan de macht komt is de vraag. Haar laatste termijn is inmiddels begonnen en alleen intimi weten wanneer ze de stekker eruit zal trekken.


Tekst: Annemieke van Roekel
Fotobijschrift: Geen woord over milieu tijdens het debat met Halsema


Debat 'Filosofie op de Zuidas' Debat 'Filosofie op de Zuidas' Debat 'Filosofie op de Zuidas'

AmsterdamsMilieu is een initiatief van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel 2009-2010. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 17 december 2010
[home] [top] [contact]