NIOTOETSEN.COM

020 - 620 6123 of 06 - 524 79 731

NIO-brochure NIO-brochureNiotoetsen.com is een testpraktijk in Amsterdam-Centrum voor kleinschalige, individuele afname van de NIO. Ook bieden wij een training aan ter voorbereiding op de afname.
De testpraktijk maakt onderdeel uit van De Vuurberg, bijlespraktijk voor rekenen en wiskunde van Annemieke van Roekel.


Tarieven 2022 (ongewijzigd in 2023)

Individuele afname NIO: 245 euro (incl. 21% BTW)

NIO-training: 75 euro (incl. 21% BTW)


Het schooladvies

De basisschool geeft in het laatste schooljaar een advies met betrekking tot de meest geschikte vervolgopleiding. Het advies van de basisschool is bindend. Op basis van de Cito-eindtoets kan de school het advies nog bijstellen.
Omdat het schooladvies zeer bepalend is voor de toekomst van een kind, is de juistheid van dit advies van groot belang.


Wat is de NIO?

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een intelligentietest die is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij een juiste keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs van leerlingen van:
 • groep 8 van het basisonderwijs;
 • de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs;
 • het speciaal onderwijs.
De test dient ter ondersteuning van het advies van de basisschool of van de school voor voortgezet onderwijs.

De update van de NIO is in 2018 op alle zeven criteria door de COTAN als 'goed' beoordeeld, de hoogste beoordeling.


Welke rol kan de NIO bij het schooladvies spelen?

De NIO kan een rol spelen in de volgende gevallen:
 • Soms is er ontevredenheid over het gegeven schooladvies, meestal omdat dit lager uitviel dan verwacht of gewenst. Ouders kunnen dan behoefte hebben aan een second opinion. Met een gunstige NIO-uitslag in de hand heeft men een objectieve basis voor een verzoek tot heroverweging.
 • Indien er op school geen Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt gebruikt en/of geen Cito-(eind)toets wordt afgenomen kan de onderwijsinstelling om een NIO-afname vragen.
 • Kinderen die in het buitenland hebben gewoond of op een internationale school in Nederland onderwijs hebben gevolgd, kunnen een advies meekrijgen dat niet door een Nederlandse onderwijsinstelling wordt erkend. In dat geval biedt de NIO uitkomst.

Waarom een individuele afname?

Een individuele in plaats van een groepsgewijze afname van de NIO biedt een aantal voordelen:
 • De uitleg en toelichting bij de verschillende onderdelen kan optimaal worden afgestemd op de leerling.
 • Er is meer gelegenheid tot het stellen van vragen en de drempel om een vraag te stellen is lager. Pas nadat is vastgesteld dat alles begrepen is, wordt een onderdeel daadwerkelijk getoetst.
 • Er is meer rust en minder afleiding. Dit komt ten goede aan de concentratie, zowel tijdens de uitleg als bij het maken van de opgaven.

Waarom een NIO-training?

In de weken voorafgaande aan de NIO-toets bieden wij een NIO-training aan. (Duur: 75 minuten). Deze biedt een goede voorbereiding op de verschillende onderdelen van de NIO. Bekend zijn met de aard van de opgaven en de wijze van scoren draagt bij aan het hebben van rust en focus tijdens de afname van de test. Ook leert de ervaring dat leerlingen buiten de toetssfeer ontvankelijker zijn voor nieuwe inzichten. De training omvat:
 • een uitgebreide toelichting op de zes onderdelen van de toets;
 • het oefenen van alle toetsonderdelen;
 • het bespreken van valkuilen;
 • het werken onder tijdsdruk en het doornemen van strategieën om hier mee om te gaan.

Wanneer kan de NIO worden afgenomen?

De NIO kan op ieder gewenst moment worden afgenomen bij:
 • leerlingen uit groep 8;
 • leerlingen uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs (om de juistheid van het onderwijsniveau opnieuw te toetsen).

Wat is het verschil tussen de NIO en de Eindtoets?

Het verschil tussen de NIO en de Cito-eindtoets:
 • De Citotoets is een schoolvorderingstoets: er wordt gemeten wat de leerling gedurende de schoolperiode heeft geleerd. De NIO is een intelligentietest: er wordt gekeken naar de capaciteiten van de leerling. Inzicht is hier dus belangrijker dan kennis.
 • De NIO is minder talig dan de Cito-eindtoets. Voor leerlingen die dyslectisch zijn of de Nederlandse taal minder beheersen, kan dit een voordeel zijn. Zo bevat de NIO geen verhaaltjessommen of onderdelen die begrijpend lezen toetsen.
 • Bij een schoolvorderingstoets kan een hoog opleidingsniveau van de ouders een gunstige invloed op het resultaat hebben. Bij intelligentietests is dit minder het geval. Hierdoor kan de NIO in het voordeel zijn van leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus.

  Naar ouderbrochure over de NIO-toets (pdf) >>

Locatie

Amsterdam-centrum
Aangezien de bijles- en toetspraktijk aan huis is gevestigd, is er geen wachtruimte aanwezig. Op 1 minuut loopafstand (Singel 43) is een horecagelegenheid waar u op uw kind kunt wachten.


Contact

Telefoon: 020-6206123 of 06-52479731

Drs. Annemieke van Roekel (ontwikkelingspsycholoog)
Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen - NIP
avroekel@xs4all.nl
Drs. Eric Plus (onderwijsassistent)
ericjplus@hotmail.com

Links naar de bijlespraktijk van De Vuurberg:
Bijles rekenen en wiskunde
Bijles medisch rekenenwww.niotoetsen.com
Laatste wijziging: 5 oktober 2022