De Vuurberg
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie
  Zon & Wind Bouwen op Water Architectuur  


Heat pumps in Loevestein Castle
In: Mens & Wetenschap, november 1999

Download pdf >> 566 kb

Summary: The Dutch medieval Loevestein Castle is heated by modern heat pumps. The energy is extracted from groundwater - 50.000 cubic metres per year - which is pumped into the castle's ring-moat afterwards. By using this renewable technology, 35.000 cubic metres natural gas is saved yearly. The radiators are hidden behind oaken floor panels and earthenware floor tiles; the control equipment in a bookchest. Loevestein, built around 1360, was used as a state prison where the famous Hugo de Groot was captured for two years..

Read more (in Dutch):
Warmtepompen hebben groot duurzaam potentieel

In: Stedebouw & Architectuur, maart 2000

Download pdf >> 116 kb

Annemieke VAN ROEKEL is freelance journalist
E-mail: avroekel@xs4all.nl
Website: www.vuurberg.nl


Annemieke van Roekel, 2005. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 20 maart 2006

[home] [top] [contact] [disclaimer]