De Vuurberg
Fish in clear water © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie


Gezondheid & Wetenschap:

 
Drinkwater duurder dankzij 'drugs'
1 maart 2013
Lees online op Kennislink >>
Intro: Via ons drinkwater krijgen we af en toe een kleine dosis medicijnen binnen. Door de lage concentratie is er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Resten van geneesmiddelen in ons afvalwater leiden ertoe dat de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater steeds meer geld zal gaan kosten. Onze eigen toiletpot blijkt de belangrijkste bron van deze medicijnvervuiling.
Medicijnen uit de kraan
In: EOS Magazine, mei 2009
Download pdf >> 307 kb
Intro: De concentratie geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen neemt de laatste jaren gestaag toe. Waterzuiveringsbedrijven moeten steeds weer nieuwe trucs bedenken om de voortdurend veranderende stroom microverontreinigingen het hoofd te bieden. Het oppervlaktewater bevat steeds vaker pijnstillers, middelen tegen epilepsie en röntgencontrastmiddelen, maar ook diergeneesmiddelen.
Leven in de stad
In: Wildlife Magazine, januari-februari 2008
Download pdf >> 128 kb
Intro: De Homo sapiens heeft na al die tienduizenden jaren nog steeds dezelfde primaire behoeften, en dat geldt ook ten aanzien van zijn leefomgeving. Het grootste deel van zijn bestaan heeft de mens doorgebracht in natuurlijke omgevingen. We zijn daar geëvolueerd tot wie we nu zijn. Als je bedenkt dat we nog zo sterk lijken op onze jagende voorouders en pas 7000 jaar geleden in kleine, agrarische gemeenschappen gingen wonen, hoe houden we het dan zo goed uit in de stad?
Betere borstvoeding door biomelk
In: EOS Magazine, juli/aug. 2005
Download pdf >> 924 kb
Intro: Vrouwen die biologische zuivel consumeren, hebben meer gezonde vetzuren in hun moedermelk. Het gaat om geconjugeerde meervoudig onverzadigde vetzuren (CLA's). Dat blijkt uit een studie die dit voorjaar is afgerond en waarvoor moedermelkmonsters van driehonderd vrouwen die deels een biologisch eetpatroon hebben, zijn geanalyseerd.
Lees dit artikel >>
Liefde maakt gelukkig
In: EOS Magazine, mei 2005
Download pdf >> 398 kb
Intro: Gehuwden en samenwonenden zijn gelukkiger dan alleenstaanden. Ze zijn minder vaak ziek en leven langer. Na een verbroken relatie gaan de meeste mensen snel op zoek naar een nieuwe. De Nederlandse socioloog Ruut Veenhoven verzamelt en analyseert wereldwijd onderzoek naar menselijk geluk. Zijn visie is dat de moderne samenleving leidt tot meer liefdesgeluk omdat mensen gemakkelijker relaties aangaan. Met kaderteksten: 'Het geluk gemeten' en een interview met Belgisch topadvocaat Jef Vermassen over partnerdoding.
Van spons tot pil
In: EOS Magazine, oktober 2003
Download pdf >> 502 kb
Intro: Van alle mariene organismen lijken sponzen voor toepassingen in de geneeskunde het meest veelbetekenend. Bio-actieve stoffen die ze inzetten in hun strijd om het bestaan blijken ook werkzaam te zijn tegen onder meer kanker en virussen zoals hiv. Maar het kweken van 'sponsbiomassa' is complexer dan gedacht. Het kweken van sponscellen in laboratoria bezorgt biotechnologen tot nog toe een hoop hoofdbrekens. De spons mag dan wel de oudste en simpelste vorm van meercellig dierlijk leven zijn, het dier is eigenzinnig en qua milieu en dieet bijzonder veeleisend.
Voedselveiligheid voor kinderen onder de maat
In: Ekoland, oktober 2001
Download pdf >> 530 kb
Subtitel: Verse groenten en fruit bevatten teveel residu; potjes babyvoeding wel 'veilig'.
Intro: De Amerikaanse wetgeving erkent kinderen als kwetsbare groep voor wat betreft de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen. In Europa wordt bij het vaststellen van veiligheidsmarges voor residuen van bestrijdingsmiddelen op verse groenten en fruit geen rekening gehouden met specifieke kenmerken van jonge kinderen en baby's terwijl hun hersenen nog in ontwikkeling zijn en zij andere eetgewoonten hebben.
Meerlingen, van bijgeloof naar bron van kennis
In: EOS Magazine, oktober 2001
Download pdf >> 1,2 mb
Intro: Tweelingen blijven ons intrigeren. Vroeger een wonder van de natuur, een teken van boze krachten of van overspel van de moeder, tegenwoordig een bron van wetenschappelijke kennis, een opvoedkundige uitdaging en een onderwerp van medische hoogstandjes. Tegenwoordig heeft een toenemend aantal ouders te maken met de geboorte van een tweeling. Het Haarlemse Teylers Museum stelde een tentoonstelling samen over dit intrigerende fenomeen onder de titel: 'Tweelingen in kunst en wetenschap'.
MKZ: ramp op ramp
In: EOS Magazine, april 2001
Download pdf >> 728 kb
Intro: Terwijl landbouwministers zich in Brussel het hoofd breken over oplossingen voor de gekkekoeienziekte, krijgt de Europese vleessector met de uitbraak van mond- en klauwzeer in Groot-Britannië alweer een ramp te verwerken. Dit keer geen prion als boosdoener, maar een zeer besmettelijk virus. Vooral de boeren en de dieren zelf zijn de dupe. Consumenten lopen geen gezondheidsrisico.
'Matig gebruik van alcohol veegt bloedvaten schoon'
Bierblad, oktober 2000
Intro: Het, met mate, drinken van bier heeft een gunstig effect op hart- en bloedvaten. Een onderzoek met deze conclusie werd onlangs in het medisch tijdschrift The Lancet gepubliceerd. 'Vooral de alcohol zelf is verantwoordelijk voor het effect op de menselijke gezondheid, in het bijzonder op hart- en vaatziekten', concludeert bioloog Henk hendriks, onderzoeker bij TNO-Voeding in Zeist.

Meer artikelen over Gezondheid & Wetenschap

© Annemieke van Roekel, 2005-2009. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 3 juli 2013

[home] [top] [contact] [disclaimer]