De Vuurberg
Local Buckwheat Variety, © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie


Natuurbescherming:


Ga naar Natuurbescherming Planten >>
Duurzaam met 10 miljard wordt lastig
Kennislink, 11 juni 2012
Lees dit artikel online >>
Intro: Rond 2100 leven we met meer dan 10 miljard mensen op de planeet, voorspellen de Verenigde Naties. De meeste mensen leven in ontwikkelingslanden, maar de ontwikkelde landen oefenen de grootste milieudruk uit. Het zal moeilijk worden het mondiale energiegebruik te beperken, want dat houdt gelijke tred met de groeiende wereldbevolking. Filmmaker en ecoloog John D. Liu ziet een oplossing voor ecologisch herstel.
Kinderen leiden aan natuurtekort
Recensie
Lees verder >>
Intro: De angstcultuur waarin wij volgens de Amerikaanse wetenschapsjournalist Richard Louv leven, leidt ertoe dat kinderen teveel tijd binnenshuis doorbrengen. Sociale studies laten zien dat natuurtekort zelfs kan leiden tot allerlei psychische stoornissen. Op oudere leeftijd ontbreekt het degenen die in een Ďecofobischeí omgeving zijn opgegroeid aan essentiŽle natuurherinneringen en gelukservaringen die zijn opgedaan in de natuur.
(Recensie.)
The Great Apes
Recensie
Lees verder >>
Gorilla and young © Cyril Ruoso Intro: Hoe perfect moeten fotografische beelden van mensapen zijn om ons te overtuigen dat alleen de mens verantwoordelijk is voor de bedreiging en redding van onze naaste verwanten? Het lijkt een onmogelijke opdracht die verantwoordelijkheid ook te nemen, zeker nu de actuele situatie in Oost-Congo weer honderdduizenden mensen op de vlucht heeft doen slaan. Aan de overtuigende foto's in The Great Apes zal het niet liggen.
Foto: Cyril Ruoso
De volmaakte rivier
In: Wildlife Magazine,
Maart-april 2008

Download pdf >> 694 kb
Intro: Vroeger kronkelden de rivieren door het Hollandse landschap en verlegden ze regelmatig hun loop. Tegenwoordig is dat wel even anders. Meanderende rivieren zijn getransformeerd tot vrijwel kaarsrechte, door hoge dijken ingesnoerde waterwegen die zijn voorzien van stuwen en sluizen, talloze kribben en strekdammen. Maar door het afsmelten van gletsjers, meer regenval en een hogere zeespiegel voldoet zoín Ďgenormaliseerde rivierí niet meer. Klimaatverandering zou wel eens een grote impact kunnen hebben op het toekomstige Nederlandse rivierenlandschap. Interview met Alex van Heezik, auteur van 'Strijd om de rivieren'.
Geheimen van de zoute zee
Recensie
In: GEA, juni 2007
Lees verder >>
Intro: Het oppervlak van andere planeten is inmiddels beter in kaart gebracht dan onze oceaanbodem. Wat betekent dat voor de wetenschap? Deze geheimen van de zoute zee worden in deze nieuwe publicatie van Veen Magazines helaas niet prijsgegeven. Een interessante vraag zou bijvoorbeeld zijn hoe het komt dat zeewater zo moeilijk valt na te bootsen. Biologen die hiertoe een poging wagen voor de kweek van sponzen raken behoorlijk gefrustreerd, want zeewater blijkt veel meer te zijn dan een mengsel van zoet water met mineralen.
Twee voor twaalf voor de mensapen
Recensie
In: Wildlife Magazine,
maart-april 2007
Download pdf >> 206 kb
Chimp ant fishing © Ilka Herbinger Intro: Niet alleen in Afrika, maar ook in sommige Europese restaurants staan er tegenwoordig mensapen op het menu. Steeds vaker wordt er gesproken over de mogelijkheid dat nog deze eeuw in het wild levende soorten mensapen zullen uitsterven. Dat is wellicht de aanleiding geweest om de eerste World Atlas of Great Apes and their Conservation uit te brengen. De atlas, die werd samengesteld door de UNEP-WCMC, bevat de meeste recente onderzoeksgegevens over de populaties mensapen die de aarde nog rijk is. (Recensie)
Foto: Ilka Herbinger/UNEP-WCMC
Lees de recensie >>
Lees meer over de mensapen op deze site >>
De oceaan als vuilnisvat
In: Wildlife Magazine,
november-december 2006
Download pdf >> 1,2 mb
Intro: Minstens negen van de tien Noordse stormvogels hebben plastic in hun maag, gemiddeld 0,3 gram in dertig stukjes. Als echte alleseters gelden deze vogels als graadmeter voor zwerfafval in de noordelijke zeeŽn en oceanen. De hoeveelheid plastic in de Noordzee is de afgelopen tien jaar afgenomen en daarmee weer terug op het niveau van de jaren tachtig. Het aandeel industrieel plastic ligt nu op een kwart terwijl de overige driekwart - gebruiksplastic - vooral afkomstig is van de beroepsvaart en de visserij. Een nieuwe bron van zorg is dat plastic chemische stoffen transporteert via de oceaanstromingen. (Achtergrondartikel)
Read summary in English >>
Natuur leert leven met vervuiling
In: Natuurwetenschap & Techniek, mei 2006
Download pdf >> 315 kb
Intro: De effecten van zware metalen op ecosystemen zijn 'vaak goed meetbaar, maar subtiel en niet spectaculair'. Verontreinigde locaties wemelen vaak van het leven en andere soorten milieustress, zoals overstromingen en voedseltekort, hebben een veel groter effect. Het devies van de onderzoekers die zes jaar werkten onder de paraplu van het Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek (SSEO) is om vervuilde waterbodems in natuurgebieden met rust te laten of om aan selectievere natuurontwikkeling te doen. (Achtergrondartikel)
Read summary in English >>
Vogelparadijs Selvagens
In: EOS Magazine, maart 2006
Download pdf >> 835 kb
Limited photography version

Download pdf >> 1,4 mb
Extended photography version
Cory's shearwater © Isabel Fagundes Intro: Tussen Madeira en de Canarische eilanden ligt een kleine vulkanische archipel van drie onbewoonde eilandjes, samen nog geen drie vierkante kilometer. Het zijn de laatste 'maagdelijke' eilanden in de Atlantische Oceaan, die meer dan honderdduizend broedparen van zeevogels herbergen. Vroeger diende de Portugese archipel vooral als jachtterrein. Kuikens van de Kuhls pijlstormvogel (Cory's Shearwater, Pardela Cenicienta) waren een geliefde dish op Madeira. Inmiddels zijn de Selvagens een paradijs voor ornithologen. (achtergrondartikel)
Foto: Isabel Fagundes, SPEA-Madeira
Read summary in English >>
Read more about the Cory's Shearwater on the Canary Islands >>
Primatenpsychologie
Recensie
In: Wildlife Magazine, maart 2006
Download pdf >> 85 kb
Intro: Met zijn laatste boek De aap in ons laat primatoloog Frans de Waal ons 264 pagina's lang spiegelen aan de twee mensapensoorten die genetisch het dichtst bij ons staan: de bonobo en de chimpansee. Onze gemeenschappelijke stamboom gaat 5,5 miljoen jaar terug. Al veel eerder splitsten de gorilla (7,5 miljoen jaar) en de orang-oetan (14 miljoen jaar) zich af. 'We zijn gezegend met twee naaste verwanten onder de primaten die we kunnen bestuderen en die als dag en nacht van elkaar verschillen,' schrijft De Waal. De mens combineert de twee uiteenlopende karakters van de norse, ambitieuze chimpansee en de vrijmoedige, zorgeloze bonobo.
Lees meer >>
Read more about the Great Apes on this site >>
Hoempen in het moeras >>
In: EOS Magazine, december 2003
Download pdf >> 1,6 mb
Bittern in reedbed © Ger Tik Intro: Rommeldoes, domphoorn en reurdoffel. Het zijn oude volksnamen voor de roerdomp, een geheimzinnige moerasreiger die zich weinig laat zien maar met een indrukwekkend misthoorngeluid wel van zich laat horen. Het jaar 2003 is uitgeroepen tot het Jaar van de Roerdomp. Zo wordt onder meer de Nederlandse populatie uitgebreid becijferd. Ook binnen de Europese Unie krijgt de roerdomp veel aandacht. De opmerkelijke vogel is zelfs uitgeroepen tot ambassadeur van de sterk bedreigde Europese rietlanden (Achtergrondartikel).
Foto: Landschap Noord-Holland/Ger Tik.
Read summary in English >>
Van spons tot pil
In: EOS Magazine, oktober 2003
Download pdf >> 502 kb
Intro: Van alle mariene organismen lijken sponzen voor toepassingen in de geneeskunde het meest veelbetekenend. Bio-actieve stoffen die ze inzetten in hun strijd om het bestaan blijken ook werkzaam te zijn tegen onder meer kanker en virussen zoals hiv. Maar het kweken van 'sponsbiomassa' is complexer dan gedacht. Het kweken van sponscellen in laboratoria bezorgt biotechnologen tot nog toe een hoop hoofdbrekens. De spons mag dan wel de oudste en simpelste vorm van meercellig dierlijk leven zijn, het dier is eigenzinnig en qua milieu en dieet bijzonder veeleisend.(achtergrondartikel)
Drama in het woud
In: EOS Magazine, mei 2002
Download pdf >> 2,8 mb
Jane Goodall © A. van Roekel Intro De kans dat we het uitsterven van de in het wild levende Afrikaanse mensapen nog meemaken, is helaas niet gering. Op dit moment vindt in West- en Centraal-Afrika onder chimpansees en gorilla's een ware genocide plaats. Niet de aantasting van hun leefomgeving is voor de Afrikaanse mensapen de grootste bedreiging, maar de jacht. Hele apenfamilies worden afgeschoten. Het bushmeat of woudvlees is voor velen een delicatesse. Op de foto de Chimpansee-onderzoekster Jane Goodall tijdens haar bezoek in Nederland. (Achtergrondartikel)
Foto: Annemieke van Roekel
Read summary in English >>
Lees meer over de mensapen op deze site >>
Stekelige scharrelaar in het nauw
In: Mens & Wetenschap, juli/augustus 1999
Download pdf >> 1,4 mb
Intro: Ecoducten, duikers en tunnels moeten een tegenwicht bieden aan de toenemende versnippering van het Nederlandse lanschap en de schaarse dieren die Nederland nog rijk is helpen overleven. Jaarlijks wordt een kwart van de dassenpopulatie slachtoffer van het autoverkeer en worden tussen de 100.000 en 300.000 egels platgereden. De kerkuil wordt door het verkeer zelfs in z'n voortbestaan bedreigd. In totaal gaat het om zeven miljoen verkeersdoden per jaar, omgerekend zo'n 20.000 dieren per dag.
Krokodillen populairder dan ooit: dood of levend
In: Mens & Wetenschap, oktober 1998
Download pdf >> 1,8 mb
Intro: De krokodil en z'n naaste verwanten, de kaaiman en alligator, blijven ons intrigeren: dood of levend. In de dierentuin kunnen we deze dieren, die de dinosauriŽrs nog hebben gekend, tegenwoordig in een 'semi-natuurlijke' omgeving aanschouwen. Niet minder populair zijn krokodillen in de vorm van modieuze producten als handtasjes en schoenen. Co-auteur: Meindert de Jong.
Russische roulette voor de heikikker
In: Mens & Wetenschap, juni 1998
Download pdf >> 1 mb
Rugstreeppad Intro: Veel eitjes van de heikikker beschimmelen in verzuurde heidevennen. Ook andere amfibieŽn hebben het moeilijk. Om het tij te keren worden vennen schoongemaakt en poelen aangelegd.
Foto: Annemieke van Roekel
Lees ook over de keerzijde van het schoonmaken van natuurgebieden op deze website.
De otters komen terug
In: Mens & Wetenschap, juni 1997
Download pdf >> 2,95 mb
Summary and current affairs: Water quality in the Netherlands has been approved to such an extent that otters are able to live in it. The last otter was killed in a car crash in 1988. In Dutch wetlands and bog area, the Eurasian otter (Lutra lutra) has been reintroduced in the summer of 2002 and 2004. At the same time, the effects of PCB's are investigated, as otters are one of the most vulnerable animals living in the wild to this highly toxic, persistent and bioaccumulative chemical. European biologists think that PCB-levels have accelerated extinction of the wild otter in the Netherlands. In other European countries, wild otter populations still exist but are under severe threat from increasing infrastructural works.

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 2 oktober 2013

[home] [top] [contact] [disclaimer]