De Vuurberg
Solar energy © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie
  Zon & Wind Bouwen op Water Architectuur  


Duurzaam Bouwen:

 
Boeren op moderne terp
In: Kennislink, 20 juni 2012

Lees dit artikel online >>
Intro: Intro: Nederland zal zich moeten voorbereiden op andere tijden. Door klimaatverandering wordt in Noord-Europa lokaal extra regenval voorspeld, vooral in de winter. Als afvoersysteem van de Alpen zal de Rijn hierdoor meer water te verwerken krijgen. Ook de Maas zal als ‘regenrivier’ miljoenen extra kubieke meters water moeten afvoeren. Omdat – ook door klimaatverandering – de zeespiegel hoger komt te staan, krijgen rivieren het moeilijker het water te ‘dumpen’ in de Noordzee. Het is daarom noodzakelijk de rivieren op bepaalde locaties te verbreden en dus ‘gecontroleerd’ te laten overstromen.
Demografie en vastgoed
In: Stedebouw & Architectuur,
november 2006

Download pdf >> 219 kb
Intro: Duurzaam bouwen betekent niet alleen milieuvriendelijk of energiezuinig. Het betekent ook: bouwen met het oog op de toekomst en inspelen op trends, waarvan de vergrijzing er een van is. Net als de rest van Europa, heeft ook Nederland met dit fenomeen te maken. Terwijl het bevolkingsaantal voorlopig nog toeneemt, zal de beroepsbevolking tot 2050 met 14% dalen. Leegstand in de kantorenmarkt is een van de gevolgen. De woningmarkt blijft voorlopig buiten schot. Maar de senior van morgen is een ander type woonconsument. Klassieke verzorgingshuizen zijn achterhaald en voor nieuwe woonconcepten liggen volop kansen.
Grenen wordt hardhout
In: EOS Magazine, april 2005

Download pdf >> 144 kb
Intro: Voor tropisch hardhout zijn alternatieven op de markt zoals chemisch verduurzaamd hout en houtproducten die zijn gemaakt van houtvezels en kunststofgranulaat. Maar het gebruik van chemisch behandeld hout wordt door strengere milieuwetgeving steeds meer aan banden gelegd. Platohout kan de milieuproeven gelukkig wél doorstaan. Het is gestoomd en gebakken vurenhout dat hierdoor de eigenschappen van hardhout heeft verkregen en er komen geen chemicaliën aan te pas.
Lees dit artikel >>
Zonnestroom, duurzame energie voor morgen
In: EOS Magazine, december 2002

Download pdf >> 2,2 mb
Intro: Het grootste zonnedak ter wereld is in het voorjaar van 2002 op de Floriade in gebruik genomen. Ruim 19.000 zonnepanelen bedekken er een expositiehal met een oppervlakte van drie voetbalvelden. De productie van zonnecellen stijgt jaarlijks gemiddeld met 25 procent. Verwacht wordt dat zonnestroom in de toekomst in de mondiale energievoorziening een belangrijk aandeel zal verwerven. Door nieuwe technologische ontwikkelingen zal zonnestroom steeds beter met uit fossiele bronnen opgewekte stroom kunnen wedijveren.
Warmtepompen hebben groot duurzaam potentieel
In: Stedebouw & Architectuur, maart 2000

Download pdf >> 116 kb
Intro: Warmtepompen zullen de komende jaren in Nederland een steeds belangrijker aandeel leveren in de totale hoeveelheid energie die met duurzame bronnen wordt opgewekt. Biomassa, windenergie en warmtepompen zullen in 2020 de belangrijkste duurzame energiebronnen zijn. In de woning- en utilititeitsbouw zijn warmtepompen tot nu toe nog vooral kleinschalig toegepast. Een aansprekend project, waar de techniek van warmtepompen uitstekend tot zijn recht komt, is Slot Loevestein.
Read more about heat pumps in Loevestein Castle on this site >>
Nederland gaat voor tien procent duurzaam in 2020
In: Mens & Wetenschap, november 1999

Download pdf >> 341 kb
Intro: Een ambitieuze, maar haalbare doelstelling, vind Hans Koenen het streven van Nederland om in 2020 tien procent van de benodigde energie uit duurzame bronnen op te wekken. Koenen werkt als hoofd van de Afdeling Duurzame Energie bij het ministerie van Economische Zaken. Van biomassa en windenergie wordt de komende decennia de grooste bijdrage verwacht; op de langere termijn zal zonnestroom steeds belangrijker worden.
Duurzaam droomhuis bijzonder door eenvoud
In: Gezond Bouwen en Wonen, juli/augustus 1999

Download pdf >> 1,51 mb
Intro: Tijdens de duurzame energiebeurs Sustain '99, is een nul-energiewoning gepresenteerd die geschikt is voor de grote bouwstroom. Het woningconcept, gedoopt als het 'Duurzame Droomhuis', moet uitdragen dat energieneutraal bouwen nu al mogelijk is en binnen tien jaar gemeengoed kan zijn én dat wooncomfort samen kan gaan met duurzaam wonen. Opvallend is dat het woningconcept van het Duurzame Droomhuis zich vrijwel uitsluitend richt op het energieneutrale karakter van de woning in de gebruiksfase.
Bouw- en sloopafval hoogwaardiger inzetten
In: Gezond Bouwen en Wonen, mei/juni 1999

Download pdf >> 1,56 mb
Subtitel: Asbest bedreigt kwaliteitsimago bouw- en sloopafval.
Intro: Negentig procent van het bouw- en sloopafval wordt inmiddels hergebruikt. Hiermee is de overheidsdoelstelling voortijdig gehaald. Het bouw- en sloopafval wordt grotendeels ingezet in de wegenbouw. Nu de kwantiteitsdoelstelling is gehaald, wil de branche zich gaan inzetten om het kwaliteitsniveau van bouw- en sloopafval op een hoger niveau te tillen.
Campagne Duurzaam Klussen moet consumenten inspireren
In: Gezond Bouwen en Wonen, januari/februari 1999

Download pdf >> 8,3 kb
Subtitel: Bouwmarkten actief met promotie milieuvriendelijke producten.
Intro: Vraag en aanbod in de doe-het-zelfbranche moet meer gericht worden op duurzaam bouwen, aldus het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen. De in het plan aangkondigde campagne rond het thema duurzaam klussen, gericht op de consument, is inmiddels realiteit. In het najaar van 1998 is de campagne Duurzaam Klussen van start gegaan onder het motto: 'Wie milieubewust klust is zeker goed bezig'.
Intensief ruimtegebruik is niet simpelweg stapelen en verdichten
In: Gezond Bouwen en Wonen, november/december 1998

Download pdf >> 770 kb
Subtitel: 22 projecten krijgen voorbeeldstatus
Intro: Intensief ruimtegebruik moet men vooral niet associëren met een 'drie-hoog-achter gevoel', aldus SEV-voorzitter ir. P.O. Vermeulen tijdens het congres Intensief Ruimtegebruik in de RAI in Amsterdam. Met 415 ingediende projecten krijgt het publiek dan ook niet de indruk dat architecten alles maar grenzeloos proberen vol te proppen, want 'ze appeleren aan de fantasie en bewijzen dat intensivering en kwaliteit goed samen kunnen gaan'.
Doe-het-zelvers let op: verstandig en creatief houtgebruik is mogelijk
In: Mens & Wetenschap, juni 1998
Intro: Oerbossen worden nog steeds in snel tempo gekapt voor het houtgebruik. Maar Europese hardhoutsoorten, zoals robinia en tamme kastanje zijn een prima alternatief. Ook verschijnen de laatste tijd houtsoorten uit duurzaam beheerde bossen op de markt.
Ecologische waterhuishouding in nieuwbouwwijk in Oss
In: Gezond Bouwen en Wonen, juli/augustus 1997

Download pdf >> 1,11 mb
Subtitel: Eco-watermolen spil natuuronwikkelingsproject
Intro: In de nieuwbouwwijk Mettegeupel in Oss zijn kwakende kikkers te horen. Nog even wennen maar op termijn rustgevend. Bijzonder aan dit project is dat al het regenwater uit de wijk terecht komt in de naast de woonwijk gelegen vijver, die in verbinding staat met een beek. Natuurontwikkeling krijgt in Mettegeupel alle ruimte. Alleen het huishoudelijk afvalwater wordt via de riolering afgevoerd.

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 28 juni 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]