Geokids logo Vuurberg logo


[home]

Wie alles over Amsterdamse fossielen weten ... & meer aardwetenschappers
over hun vak ...
Foto Simon Troelstra © Simon Troelstra
     
Klimaatvariatie impuls voor Arctische migratie

Interview met Simon Troelstra

door: Annemieke van Roekel


      Uit archeologische bronnen zijn de locaties van verdwenen nederzettingen van Vikingen en de Inuit langs de Arctische kust goed bekend. Op die locaties zijn door onderzoekers verbonden aan het Norclim-project in de fjorden direct langs de kust enkele meters lange sedimentkernen geboord, om het klimaat ten tijde van bewoning te reconstrueren. Simon Troelstra vertelt over Norclim en zijn carrière als geoloog.
Gepubliceerd in Gea Tijdschrift, september 2012 >>
Lees verder >>
Foto José Joordens © José Joordens
     
Een duik in de wieg der mensheid

Interview met José Joordens

door: Annemieke van Roekel


      De voorouders van de mens die 2 miljoen jaar geleden op de aarde leefden, waren vooral in waterrijke gebieden te vinden. Biologe José Joordens denkt dat veel fossielen van de vroege mens in natte Afrikaanse kustbossen te vinden zijn. Om te bewijzen dat de Homo erectus een vis- en schelpdiereter was, zoekt ze naar vraatsporen op fossiele schelpen.
Gepubliceerd in Gea, september 2011 >>
Lees dit artikel als pdf >>
Foto Wil Roebroeks © Wil Roebroeks
     
Verdronken fossielen

Interview met Wil Roebroeks

door: Annemieke van Roekel


      Waarschijnlijk liepen er iets minder dan een miljoen jaar geleden al mensachtigen rond in West-Europa. Resten van deze mensachtigen liggen misschien begraven onder een dik pakket sedimenten in de Noordzeebodem. Pas met een nieuwe ijstijd, ver in de toekomst, als de Noordzee weer droogvalt, komt dit archeologisch archief beschikbaar.
Gepubliceerd in Gea, juni 2011 >>
Lees dit artikel op Kennislink >>
Foto Frank Wesselingh © Annemieke van Roekel
     
Fossiele schelpen op het strand

Interview met Frank Wesselingh

door: Annemieke van Roekel


      De 700 fossiele schelpensoorten die langs de Noordzeekust voor het oprapen liggen, zijn een fractie van de schelpdier-
soorten die hier de afgelopen 50 miljoen jaar leefden. Het is een bonte verzameling van soorten die zowel (sub)tropische als Arctische condities vertegenwoordigen. Frank Wesselingh schreef mee aan een boek over deze schelpenfossielen.
Lees verder >>
Foto Frank Beunk © Annemieke van Roekel
     
Een groene planeet

Interview met Frank Beunk

door: Annemieke van Roekel


      Zijn hart kan Frank Beunk ophalen temidden van bijna twee miljard jaar oud Precambrisch gesteente in het zuiden van Zweden. Plaattektoniek was er toen al, net als alle typen gesteenten die we vandaag de dag op aarde tegenkomen. De continenten dreven naar elkaar toe, om misschien wel het allereerste supercontinent op aarde te vormen.
Lees verder >>
Foto Johan ten Veen © Annemieke van Roekel
     
Fossiele oceaanbodems

Interview met Johan ten Veen

door: Annemieke van Roekel


      Met een beetje geluk vinden we hoog in de bergen fossiele oceaankorst, zegt Johan ten Veen. De leeftijd van dit ge-
steente onthult wanneer het gebergte deel uitmaakte van de diepzee. Ook Turkije was onderdeel van de Tethys Oceaan, die het supercontinent Pangea doorkliefde. De Middellandse Zee is het laatste overblijfsel van die oeroude Tethys.
Lees verder >>
Foto Henk Kombrink © Annemieke van Roekel
     
Nederland als afvoerputje

Interview met Henk Kombrink

door: Annemieke van Roekel


      Nederland is al meer dan 300 miljoen het afvoerputje van West-Europa. Toen ons land aan de voet van het uitgestrekte Varistisch gebergte lag, overspoelden sedimenten de heldere tropische zeeën. Dat was het begin van het einde van de Amsterdamse fossielen, vertelt fysisch geograaf Henk Kombrink.
Lees verder >>
Foto Nico van straalen © Annemieke van Roekel
      Symmetrische zeelelies
Interview met Nico van Straalen

door: Annemieke van Roekel


      80% van alle soorten die nu leven zijn ongewervelde dieren. Ook de Amsterdamse zeebeesten behoren tot die groep. Bioloog Nico van Straalen onderzoekt de evolutie van de ongewervelden. 'De soortenrijkdom en diversiteit van bouwplannen zijn enorm groot.'
Lees verder >>
Foto Jan de Jager © Jan de Jager
     
Hollandse vulkanen

Interview met Jan de Jager

door: Annemieke van Roekel


      Onder onze voeten komen we allerlei fossiele landschappen tegen, zoals riffen van kalksteen en zandwoestijnen. Jan de Jager, geoloog bij Shell, heeft de meeste affiniteit met de late Jura, rond 150 miljoen jaar geleden, toen de aardkorst onder Nederland werd verhit en opgerekt.
Lees verder >>
Foto Bert Boekschoten © Henk Oosterink
     
Nijlpaarden in Nederland

Interview met Bert Boekschoten

door: Annemieke van Roekel


      Het liefst stapt Bert Boekschoten vandaag nog op het vliegtuig om te speuren naar het eetpatroon van onze chimpansee-achtige voorouders op een fossiel strand in Kenia. Maar zijn fascinatie voor fossielen ligt ook om de hoek.
Lees verder >>Foto Wim de Gans      
Amsterdamse aarde

Interview met Wim de Gans

door: Annemieke van Roekel


      Van alle steden, is de ondergrond van Amsterdam het meest interessant, vindt geoloog Wim de Gans. Als een detective probeert hij te achterhalen hoe de ondergrond van Amsterdam is ontstaan.
Lees verder >>Foto Cor Winkler Prins
     
Schelpen uit Amsterdam

Interview met Cor Winkler Prins

door: Annemieke van Roekel


      Degene die veel weet over Amsterdamse fossielen is Cor Winkler Prins. Hij werkt al meer dan dertig jaar als paleontoloog bij Naturalis, het natuurhistorisch museum in Leiden.
Lees verder >>De interviews met de Amsterdamse fossielenkenners zijn ook te lezen op www.geologievannederland.nl
Stoepband met fossiele schelpen Stoepband met fossiel slakkenhuis Stoepband met fossiele schelpen Graffiti met honingraatkoraal (links)

Geokids - Amsterdamse Fossielen is een project van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 19 mei 2013
[home] [top] [contact]