De Vuurberg
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatieCover 'Op de tractor naar de Zuidpool'
'Dromen moet je doen!'
In: EOS Magazine, februari 2008

24 januari 2008
© De Vuurberg / A. van Roekel


Over een jaar hoopt de Nederlandse theatermaakster en avonturierster Manon Ossevoort aan te komen op de geografische Zuidpool, na een duizenden kilometer lange reis door Europa en Afrika per tractor. Ossevoort begon haar reis vanuit Terschelling in de zomer van 2005 – na een geslaagde proefrit naar Parijs - en reist voor moderne begrippen met een slakkengang van zo’n tien kilometer per uur (op slechte wegen met niet meer dan vijf km/uur) via voormalig Joegoslavië, Egypte, Soedan en Ethiopië verder zuidwaarts.

Op de tractor naar de Zuidpool beschrijft het eerste deel van de reis (tot Oeganda). Ossevoort doet hierin verslag van haar ervaringen en theatervoorstellingen onderweg, waarin ze ‘dromen’ van mensen uit het publiek verzamelt. Papieren en digitale versies van die dromen zal ze op de Zuidpool achterlaten in de buik van een sneeuwpop ‘als een tijdsdocument van de dromen van de wereld’.

De reislustige Ossevoort oogst terecht veel sympathie door een combinatie van ingrediënten: haar betrokkenheid bij de oorlogsellende in de wereld door projecten van War Child te bezoeken en hiervoor geld in te zamelen, haar oprechte interesse in mensen die ze onderweg ontmoet en haar geniale idee een reis van duizenden kilometers met een oersterk vehikel te ondernemen waarbij ze tegelijkertijd haar kwetsbaarheid toont (ze slaapt bij haar trekker en trotseert al rijdend onbeschermd weer en wind). De drempel om met de bevolking in contact te treden, zelfs in gevaarlijke gebieden, is hierdoor minimaal.

Haar boek komt pas echt op gang nadat ze haar reisgezelschap van zich af heeft geschud in het noorden van Afrika. Voor die tijd besteedt ze teveel woorden aan ruzies en spanningen met het ‘team’ in de volgwagen en de meereizende filmmakers. Ossevoort toont zich een echte netwerker; het hele project wordt gesubsidieerd en de noodzakelijke spullen – de tractor, brandstof, zelfs kleding – worden haar gratis ter beschikking gesteld. Dit garandeert ook steun en contacten onderweg. Veel steun heeft Ossevoort van haar familie: een vader die haar op het hart drukt een goed idee niet rond te bazuinen maar ten uitvoer te brengen en een moeder die haar adviseert altijd je intuďtie te blijven volgen.

Op de tractor naar de Zuidpool is vooral een boek over inspiratie en kansen benutten. Positief, maar ook naďef, want hoewel de schrijfster veel aandacht besteedt aan de beschrijving van oorlogsellende, is er geen sprake van een echte analyse of verdieping. Dat zou teveel gevraagd zijn. Met de slogan ‘dromen moet je doen’ blijft Ossevoort vooral een creatief ‘meisje met trekker’, opgegroeid in een maatschappij-zonder-zorgen die vanuit een behoefte aan compensatie ook de plekken in de wereld opzoekt waar mensen vooral proberen te overleven. Het boek is een aaneenschakeling van dagboekfragmenten, vrij oppervlakkig, praktisch, soms langdradig, maar tegelijkertijd eerlijk en inspirerend omdat een wereldreis per tractor de dappere uitwerking is van een geniaal idee. In november 2008 staat – met tractor - de afsluitende poolexpeditie gepland met de ervaren poolreizigster Matty McNair.

Op de tractor naar de Zuidpool
Manon Ossevoort
Uitgeverij De Geus
416 pagina's
19,90 euro
ISBN 978 90 445 0859 8

Annemieke VAN ROEKEL is freelance journalist
E-mail: avroekel@xs4all.nl
Website: www.vuurberg.nl


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 18 juli 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]