De Vuurberg English version
Illustration Extinct Coral  A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie


Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan.
Hoewel Annemieke van Roekel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is.

Annemieke van Roekel staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en/of gelinkte externe websites.

Annemieke van Roekel is niet aansprakelijk voor (in-)directe schade als gevolg van virussen op haar website.

Annemieke van Roekel kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

Plaatsing van pdf-files op deze site is geschied met toestemming van de betreffende tijdschriftredacties.Go to Fossils in Amsterdam
Go to Photo Gallery
Go to Photo Serie Azores Archipelago
Go to Geokids

Annemieke van Roekel, 2005. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 20 juli 2006

[home] [top] [contact] [disclaimer]