De Vuurberg
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatieCover 'Enhancing Evolution'
Meneer God

© De Vuurberg / Annemieke van Roekel

Embryo’s hebben geen rechten. Kijk maar naar de natuur en zie hoe kwistig de natuur omspringt met embryo’s. Het meeste prille leven overleeft de eerste maand van de zwangerschap niet. Waar zou het embryo dan het recht aan moeten ontlenen teruggeplaatst te worden na IVF-bevruchting? Dat is de redeneertrant van John Harris in het boek Enhancing Evolution uit 2007. In het VPRO-programma Tegenlicht werd Harris geïnterviewd door wetenschapsjournalist Rob van Hattum. Maar een interview met Harris bleek een lastige klus.

Ethische onderwerpen kunnen voor natuurwetenschappers tenenkrommend moeilijk zijn, zo bleek maar weer. Degene die het beste kan argumenteren wint. De waarde van de ideeën komt op de tweede plaats. Harris kon met gemak zijn – in mijn ogen twijfelachtige - visie uiteenzetten door van alles door elkaar te gooien. Hij praat de door mensen uitgevoerde technische verbetering van ons ras op het niveau van het genoom goed, door deze te vergelijken met de praktijk die in de natuur zelf al miljoenen jaren gangbaar is. Het DNA van de mens is immers al meer dan vijf miljoen jaar aan verandering onderhevig. Daar kunnen wij in het gentechnologisch tijdperk gewoon mee doorgaan, zo stelt hij.

Om ingrijpen door de mens te vergelijken met ingrijpen door natuurlijke krachten is natuurlijk niet correct. Harris komt er wel mee weg. Je zou er bijna religieus van worden. Maar voor Harris is religie ook geen obstakel. In geen enkele religieus boek vindt hij een mening over genetic engineering. Religie is vóórwetenschappelijk, zo betoogt hij. Ook dat klopt niet. Religieuze boeken gaan onder meer over respect en respect ligt aan de basis van wel of niet ingrijpen in het leven.

Ook is Harris voorstander van het klonen van mensen en alweer haalt hij de natuur erbij. Tweelingen komen immers voor in de natuur. Met meerlingen is niks mis. Waarom zou je dan tegen klonen zijn? De gesprekstechniek om ethische kwesties te omzeilen door alsmaar terug te vallen op het argument dat de natuur het zelf ook doet, heeft succes. Zo komt Harris zelfs tot de gedachte dat het moreel verwerpelijk zou zijn om als ouders je kind niet genetisch te laten wijzigen. Indien mogelijk niet op het niveau van het individu, maar zelfs daarvóór, op het niveau van de 'kiemlijn', zodat volgende generaties er ook hun voordeel mee kunnen doen.


Enhancing Evolution
John Harris
Princeton University Press, 2007
242 pagina’s
Prijs: £ 19,95
ISBN 978 0 691 12844 3


Naar boekbesprekingen >>

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 12 mei 2009

[home] [top] [contact] [disclaimer]