De Vuurberg
Cabbage © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie
Handel & Afzet Organic Trade Landbouw Internationaal Veredeling & Biodiversiteit Ethiek & Landbouw


Ethiek & Landbouw:

'Gentechnologie als oplossing van het wereldvoedselvraagstuk is pure productpromotie'
In: Genokrant, winter 2001-2002
Intro: Gentechnologie wordt vaak naar voren gebracht als dé oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk. Volgens het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, HIVOS, is dit argument 'pure productpromotie'. Ook de Commissie Terlouw maakt gebruik van dit 'hongerargument', terwijl het voedselaanbod de komende decennia juist groter zal zijn dan de vraag. Gentechnologie levert de derde wereld eerder nadelen op want 'als het zaad duurder wordt en de voedselprijzen dalen, daalt het inkomen van kleine boeren nog verder'.
Moet de plant aan het infuus?
In: Ekoland, december 2001
Intro: De reguliere discussie over de toepassing van gentechnologie wordt gekenmerkt door gehakketak tussen voor- en tegenstanders,' aldus de dagvoorzitter tijdens de studiedag 'Genetische Manipulatie en de Integriteit van Plan en Dier'. Door middel van een machtsvrije dialoog willen de organisatoren ingaan op aan gentechnologie gerelateerde vraagstukken die dieper gaan dan het dagelijkse debat 'Eten en Genen' waarvan de regie in handen is van de Commissie Terlouw.
'Laat de plant haar ontwikkelingsmogelijkheden benutten'
In: Genokrant, zomer 2001
Intro: Dankzij moderne technieken kunnen steeds meer levensprocessen in planten inzichtelijk worden gemaakt. Terwijl het vroeger al een enorm karwei was om een enkel gen of eiwit te analyseren, nu kan dit met honderden tegelijk. Hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, Michel Haring, is enthousiast over zijn 'holistisch onderzoek'dat zich afspeelt op het niveau van het genoom. Over integriteit en flexibele planten, kansen voor de plantenveredeling en voedselkwaliteit.
'Door het debat gaan mensen dieper nadenken'
In: Genokrant, winter 2000-2001
Intro: Bugers hebben dagelijks te maken met steeds geavanceerdere technische toepassingen in de geneeskunde, landbouw en industrie, zoals gentechgewassen en xenotransplantatie. In het maatschappelijk debat krijgt de burger de ruimte om zijn visie over onder meer ethische kwesties die verbonden zijn aan nieuwe technologieën te ventileren. Volgens Margreet Bloemers, coördinator van het debat over xenotransplantatie, is een debat geslaagd als mensen niet alleen hun primaire emoties uiten.
'Het draait om de mens-dier relatie'
In: Genokrant, najaar 2000
Intro: Ton Baars is verbonden aan het Louis Bolk Instituut waar hij verantwoordelijk is voor het onderzoek naar dierenwelzijn en -gezondheid. Het respecteren van de integriteit van een dier staat of valt volgens Baars met de relatie die een boer met zijn dieren onderhoudt. Verschillende praktijken in de veeteelt, ook de biologische, zijn in strijd met de integriteit van het dier en dus voor verbetering vatbaar.
De wereld op zijn kop
In: Genokrant, winter 1999
Intro: De biologische sector heeft gekozen voor het gentechvrij houden van haar producten. Dit streven levert een aantal problemen op die de sector van buitenaf krijgt opgedrongen. Coördinator biotechnologie van Biologica, Louise Luttikholt: 'Met de huidige ontwikkelingen in de gentechnologie moet de biologische sector zich voortdurend afschermen en verdedigen'. Het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van gentechnologie karakteriseert ze als 'een slappe hap'.
Geen keus in veevoer
In: Vruchtbare Aarde, nr. 2, 1998
Download pdf >> 341 kb
Intro: 'Wij boeren zitten in de knel. We zijn aangewezen op genetisch gemanipuleerd veevoer,' aldus een verontruste boerin tijdens een recent landbouwdebat in het Amsterdamse culturele centrum De Balie. De nieuwste lichting mengvoeders bestaan sinds 1996 uit transgene soja en sinds 1997 uit transgene maïs. Volgens een enquête van het weekblad 'de Boerderij' heeft meer dan de helft van de ondervraagde 850 boeren twijfels over gmo-veevoer. Het Productschap Diervoeder denkt echter dat de kwestie in landbouwkringen nauwelijks speelt.
Zwart of wit?
In: Vruchtbare Aarde, nr. 1, 1998
Intro: Voor de gewone consument is er inmiddels niet meer uit te komen. Daarom hebben Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de AKB, het huidige Goede Waar & Co, witte en zwarte lijsten samengesteld met bedrijven met of zonder gentechproducten in hun assortiment. Op de witte lijst staan levensmiddelen van bedrijven als Fertilia en Natudis die gentechsoja afwijzen en van Hak, Mars en Johma die op dit moment gentechvrij zijn. Op de zwarte lijst vinden we Zeeuws Meisje-margarine, diepvries bitterballen van Albert Heijn, Unox-tomatengroentensoep en honderden andere producten.
Test speurt transgene sojabonen op
In: Het Parool, 31 mei 1997
Download pdf >> 228 kb
Intro: Sinds begin dit jaar zijn genetisch gemodificeerde sojaproducten op de markt. Levensmiddelen die eiwit van het nieuwe soja-ras bevatten moeten in Nederland worden geëtiketteerd. Binnenkort is er een test die transgene soja in producten kan aantonen.

Terug naar Landbouw & Voeding


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 8 april 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]