zandsteen

DE GEONIEUWSBRIEF

De site met links naar artikelen uit de media op het raakvlak van geologie en (duurzame) energie TNO      
Gazprom "in haarvaten" van de Nederlandse energievoorziening

In dit artikel ("Probleem: Russen zitten 'overal' in Nederlandse energiesector" - door Gaby de Groot en Bert van Dijk, FD 18 maart 2022) wordt uitgelegd dat het Russisch staatsbedrijf Gazprom zodanig verweven is met de Nederlandse gasmarkt dat zij in staat is strategische beslissingen te beïnvloeden. Zo zou de bij Alkmaar gelegen Bergermeergasopslag opzettelijk niet gevuld zijn. Bergermeergasopslag is een leeg geproduceerd gasveld op ruim 2 km diepte en in gebruik als gasreservoir sinds 2015. De opslagcapaciteit is 4 miljard kubieke meter, wat neerkomt op het jaarlijkse gasgebruik van 2,5 miljoen Nederlanders.
Foto: Een Zechstein-zoutlaag dekt de zandsteen af (detail). Volledige afbeelding Gasopslag Bergermeer.
Lees dit artikel op FD.nl
 TNO      
Nog veel ondiep gas te winnen (artikel 2012)

In dit artikel (door Annemieke van Roekel, NemoKennislink 2012) wordt ingegaan op de geologische achtergrond van ondiepe gasvelden in de Noordzee.
De aardgasvoorraad van Nederland slinkt langzaam. Als we niets doen, zal Nederland over tien jaar geen gasexporteur, maar gasimporteur zijn. Dat is vervelend omdat we voor onze energievoorziening dan afhankelijk worden van landen zoals Rusland. Ook financieel is het ongunstig: nu leveren de aardgasbaten de Nederlandse staat behoorlijk veel geld op. De olie- en gasindustrie zoekt daarom naar nieuwe aardgasbronnen in de Nederlandse bodem, zoals shallow gas, dat afkomstig is uit ondiepe aardlagen onder de Noordzee.
Foto: Seismisch beeld van ondiepe gasreservoirs, met de gashoudende lagen in felle kleuren. Credits: TNO.
Lees dit artikel op NemoKennislink

De GEONIEUWSBRIEF is een initiatief van De Vuurberg Annemieke van Roekel 2022. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 13 mei 2022