De Vuurberg
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatieCover 'Krachten op de aardkorst'
Krachten op de aardkorst
In GEA, maart 2007

© De Vuurberg / A. van Roekel

Alweer zo’n prachtig geologieboek: Krachten op de aardkorst, verschenen in de serie Wetenschappelijke Bibliotheek van Natuurwetenschap & Techniek en Uitgever Veen Magazines. De indrukwekkende beelden in deze rijk geïllustreerde, gebonden publicatie inspireren om een volgende vakantie weer eens te combineren met geologische highlights, in Europa of daarbuiten.

Honderden prachtige kleurenfoto’s en –illustraties (gemiddeld meer dan twee afbeeldingen per pagina) maken het moeilijk het boek te sluiten. Beeld en tekst zijn goed in evenwicht in deze uitgave, die gul is met fotografie van uiteenlopende landschappen (waarvan veel van de hand van de auteur), macro-opnamen van gesteenten, door erosie ‘gebeeldhouwde’ structuren, basalt in allerlei vormen zoals touwlava en zeshoekige orgelpijpen, vulkanische pieken (zoals de indrukwekkende Algerijnse Hoggar) en bijzondere granietformaties.

Juist de combinatie van veraf en dichtbij, satellietbeelden, structuren in het landschap en detailopnamen van gesteenten en kristallen geven een beeld van geologie in de breedte. In zijn uitleg schuwt auteur François Michel, zelf geoloog en berggids, de meer technische en wetenschappelijke achtergronden niet, zoals geologische profielen en classificaties van gesteenten. Michel, verbonden aan het Franse Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en bij de Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux (Unicem), schreef meerdere populaire boeken over geologie, maakte films over de geschiedenis van de aarde en verzorgde uiteenlopende educatieve uitgaven. Voelbaar in het boek is dat de auteur de gebieden kent die hij beschrijft en van geologische achtergrondkennis voorziet.

De nieuwe uitgave doet denken aan het onlangs verschenen ANWB Geologieboek Nederland, maar dit keer komt vooral Europa en de wereld daarbuiten aan bod. Zo’n boek op de middelbare school zou ongetwijfeld een hoop studenten de aardwetenschappen in weten te lokken. Een gemiste kans dat dit niet gebeurt. Maar iedereen kan zijn voordeel doen met deze popularisering van de geologie, omdat het basiskennis biedt die de landschappen om je heen in een ander daglicht plaatst.

‘Krachten op de aardkorst’ is overzichtelijk opgebouwd en start met een uitleg over de geologie als toegepaste wetenschap en de geschiedenis en samenstelling van de aarde (mineralen, fossielen, de geologische tijd). Dan komen verschillende soorten gesteenten, vulkanen en classificaties aan bod. Aardbevingen worden uitgebreid (visueel) toegelicht aan de hand van de continentverschuivingen en tektoniek. Aan erosie, zo’n belangrijke kracht die uiteindelijk het landschap vormt waarin wij leven, is een heel hoofdstuk gewijd. Ten slotte is er aandacht voor sedimenten als bouwsteen voor gesteenten en is de cirkel rond.

Dit boek bevestig weer eens dat het mooiste kunstwerk de aarde zelf is en dat geologen bij uitstek geschikt zijn om die schoonheid te ontsluiten.

Krachten op de aardkorst, François Michel.
Natuurwetenschap & Techniek / Veen Magazines, 2006. Deel 87 van de Wetenschappelijke Bibliotheek.
Met register. 232 pagina's. ISBN 9789085710462. Prijs: 39,95 euro.


Meer boekbesprekingen Geologie & Geografie >>

Meer artikelen over Geologie & Reizen >>

© Annemieke van Roekel, 2005. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 29 maart 2007

[home] [top] [contact] [disclaimer]