De Vuurberg
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatieCover 'Utrecht in steen'
Utrecht als etalage van bouwstenen
In: De Ingenieur, 21 september 2007

© De Vuurberg / Annemieke van Roekel

Het grappigste object in de Domstad is misschien wel een steen: een gigantische kei uit de IJstijd ligt aan een ketting om te voorkomen dat de duivel er ’s nachts mee aan de haal gaat. In de Domstad - , die dankzij de strategische ligging aan de Rijn in de middeleeuwen het belangrijkste overslag- en handelscentrum was, - zijn alle typen natuursteen te vinden die traditioneel in Nederland werden gebruikt. Het waren de Romeinen die steen als bouwmateriaal in ons land introduceerden. Onder de Domkerk ligt een oud Romeins fort van tuf- en zandsteen, volgens archeologen het oudste natuurstenen bouwwerk in Utrecht.

De keuze om een boekwerk over historische bouwstenen in Utrecht te maken, is dan ook niet verwonderlijk. In het mooie, gebonden en rijk geïllustreerde Utrecht in steen komen alle aspecten van dit bouwmateriaal in detail aan bod: het type gesteente, de geologische oorsprong, materiaaleigenschappen, bewerking, vervanging, (historische) restauratietechnieken en esthetische aspecten.

Natuursteen was zeker niet altijd de goedkoopste optie, maar verdiende toch vaak de voorkeur vanwege schoonheid en duurzaamheid. De auteurs van Utrecht in steen leggen de focus op het gebruik aan buitengevels, zodat alle beschreven objecten goed vanaf de straat te zien zijn. Vooral dankzij de inbreng van geologen onder de auteurs krijgen de Utrechtse monumenten nog een andere dimensie: met of zonder loep zijn ook fossielen, kristallen en lagen te aanschouwen.


Wim Dubelaar (Red): Utrecht in steen. Historische bouwstenen in de binnenstad
Uitgeverij Matrijs, 2007
192 pag. 24,95 euro
ISBN 978 90 5345 319 3


Meer over Geologie & Reizen

Terug naar Books & Docs

© Annemieke van Roekel, 2005. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 4 oktober 2007

[home] [top] [contact] [disclaimer]