De Vuurberg
Solar energy © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie
  Zon & Wind Bouwen op Water Architectuur  


Architectuur:

 
Belangrijke rol architect bij inpassing warmtepomp
In: Stedebouw & Architectuur, maart 2001
Download pdf >> 155 kb
Intro: 'Warmtepompfreak' Ad van Rijsewijk werd in 2000 door Novem uitgeroepen tot Warmtepomp-Ambassadeur 2000. Met de Stichting Dubotechniek wil hij de toepassing van warmtepompen bevorderen. Van Rijsewijk is van mening dat we soms overdrijven in de mate waarin gebouwen worden geďsoleerd. Het geld kan beter worden ingezet voor duurzame energiesystemen. In het bouwteam is de architect daarbij onmisbaar.
Een duurzame tuinstede
In: De vijfhoek, een nieuwe tuinstad in Deventer, Arko Uitgeverij
Intro: De Vijfhoek is door Deventer opgevat als praktijkvoorbeeld van duurzaam bouwen. Op woningniveau zijn veel duurzame maatregelen verwerkt, zoals toepassing van zonneboilers, inzet van regenwater in het huishouden, geen zink en hardhout uit duurzaam beheerde bossen. Ook moeten woningen gemakkelijk aan andere woonwensen aangepast kunnen worden. Ook in stedenbouwkundig opzicht is hard nagedacht over duurzaamheid.
Slot Loevestein staat er warmpjes bij
In: Mens & Wetenschap, november 1999
Download pdf >> 566 kb
Intro: Wie verwacht een hightech duurzame warmte-installatie in een middeleeuws kasteel? Het 14e-eeuwse kasteel Loevestein wordt er sinds 1998 verwarmd met een warmtepomp die energie aan het grondwater onttrekt.
Read summary in English >>
Nul-energiewoningen: geen zaak meer van pioniers
In: Mens & Wetenschap, november 1999
Download pdf >> 1,4 mb
Intro: Het hele jaar koken en stoken en een energierekening van nul. Dat is tegenwoordig mogelijk als je woont in een energieneutrale woning. Er staan al een aantal nul-energiewoningen in Nederland, zoals in Zandvoort en Woubrugge. En met het dit jaar ontwikkelde Duurzame Droomhuis lijkt het nul-energieconcept zelfs rijp voor grootschalige bouwprojecten.
Duurzaam droomhuis bijzonder door eenvoud
In: Gezond Bouwen en Wonen, juli/augustus 1999
Download pdf >> 543 kb
Intro: Tijdens de duurzame enrgiebeurs Sustain '99, is een nul-energiewoning gepresenteerd die geschikt is voor de grote bouwstroom. Het woningconcept, gedoopt als het 'Duurzame Droomhuis', moet uitdragen dat energieneutraal bouwen nu al mogelijk is en binnen tien jaar gemeengoed kan zijn én dat wooncomfort samen kan gaan met duurzaam wonen. Opvallend is dat het woningconcept van het Duurzame Droomhuis zich vrijwel uitsluitend richt op het energieneutrale karakter van de woning in de gebruiksfase.
Toepassing internet in de bouw zaak van lange adem
In: Stedebouw & Architectuur, augustus 1999
Intro: Met 36 miljoen aangesloten computers en 170 miljoen gebruikers groeit Internet zo snel dat het bijna uit zijn voegen barst. Een van de sectoren die Internet heeft ontdekt is de bouwkolom. Het netwerk kan helpen om samenwerking en communicatie in de bouw te verbeteren, is de stellige overtuiging van iedere ICT-er in de bouw. De architect blijft sceptisch.

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 28 juni 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]