De Vuurberg
Illustration Extinct Coral  A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geokids.nlPublicaties Milieu & Energie:
2016-2014Artikelen Milieu & Energie 2016-2014 >>
Artikelen Milieu & Energie 2013 >>
Artikelen Milieu & Energie 2012 >>
Artikelen Milieu & Energie tot 2012 >>

Energie: Spannende tijden voor windenergie
Kennislink, 26 januari 2016

Lees dit artikel online >>
Duits windpark 
in de Noordzee © Alpha Ventus Intro: Nederland gaat versneld werk maken van windenergie. In de Noordzee staan sinds kort de 150 funderingen van het vierde Nederlandse offshore windturbinepark, Gemini. Naar aanleiding van het verschijnen van het overzichtswerk Offshore Wind praat Kennislink met de auteur over de rol van Nederland op het gebied van windenergie. Foto: Duits windpark in de Noordzee Alpha Ventus
Energie: De CO2-blues
Kennislink, 8 december 2015

Lees dit artikel online >>
Natte voeten © Annemieke van Roekel Intro: Minder CO2 de lucht inpompen is noodzakelijk, maar met al ons gereken aan dit broeikasgas moeten we ook niet doorslaan. Alle producten en milieuschadelijke activiteiten krijgen tegenwoordig een CO2-etiket. Maar dat is nogal beperkt. Straks hebben we een 'groene' plofklip of 'groene' kernenergie, en dan komen we van de regen in de drup. Foto: Natte voeten Annemieke van Roekel
Energie: Dossier Olie en gas
Kennislink, 1 april 2014

Lees dit artikel online >>
Jaknikker bij Schoonebeek © Wikimedia Commons width= Intro: Energiespecialisten waarschuwen er al jaren voor. We moeten niet te afhankelijk worden van andere landen voor onze energievoorziening. Vooral van landen met een instabiele politiek klimaat of landen die in het verleden hebben laten zien bereid te zijn met hun energie-export te chanteren, zoals Rusland. Ook zullen we moeten anticiperen op de eindigheid op mondiale schaal van fossiele brandstoffen.
Jaknikker bij Schoonebeek © Wikimedia Commons
Energie: Tien vragen over de Nucleaire Top
Kennislink, 14 maart 2014

Lees dit artikel online >>
Afval uit kerncentrale © fukushimaupdate.com Intro: Nederland is op 24 en 25 maart gastland voor de Nuclear Security Summit 2014 (NSS 2014). Dit is de derde top over dit onderwerp. De eerste vond plaats in 2010 in Washington, de tweede in Seoul (Zuid-Korea) in 2012. Regeringsleiders komen samen in Den Haag om te praten over het voorkomen van nucleair terrorisme. Maar waarover gaat die top precies? En waarover niet? Kennislink zette het een en ander op een rij.
Foto: Afval uit kerncentrale © fukushimaupdate.com

Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 19 december 2020
[home] [top] [contact] [disclaimer]