De Vuurberg
Illustration Extinct Coral © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geokids.nlPublicaties Milieu & Energie:
2012Artikelen Milieu & Energie 2016-2014 >>
Artikelen Milieu & Energie 2013 >>
Artikelen Milieu & Energie 2012 >>
Artikelen Milieu & Energie tot 2012 >>
Rivierkraan dicht in droge tijden
In: Kennislink, 18 december 2012

Lees dit artikel online >>
Droogte in een kribvak langs de Waal © Beeldbank Rijkswaterstaat/Henri Cormont Intro: Als de temperatuurstijging in Nederland zich doorzet, kunnen rivieren mogelijk voor perioden van maanden niet als bron voor de drinkwaterbereiding worden gebruikt. Want bij lage rivierstanden zal het rivierwater te sterk verontreinigd zijn, als gevolg van zowel Nederlandse als buitenlandse lozingen.
Foto: Droogte in een kribvak langs de Waal © Beeldbank Rijkswaterstaat/Henri Cormont
Bufferende bodems
In: Kennislink, 13 december 2012

Lees dit artikel online >>
Regenval is toegenomen langs de kust © Beeldbank Rijkswaterstaat/Joop van Houdt Intro: Klimaatverandering zorgt in Nederland al voor extremer weer: vaker en heftiger regenbuien in de winter en langere periodes van droogte in de zomer. Opslag van regenwater in de bodem kan een handje helpen dergelijke extremen te overbruggen.
Foto: Regenval is toegenomen langs de kust © Beeldbank Rijkswaterstaat/Joop van Houdt
40 jaar windenergie in Nederland
In: Kennislink, 3 december 2012

Lees dit artikel online >>
Deens windpark © Edin Intro: In de Nederlandse geschiedenis zijn windmolens niet weg te denken. Lang geleden werden windmolens vooral ingezet voor het malen van graan en het leegpompen van polders. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw kreeg de molenwiek een nieuwe dimensie: door zelf elektriciteit op te wekken zouden we onafhankelijk kunnen worden van fossiele brandstoffen.
Foto: Deens windpark © Edin
Gebakken klei blijkt geen gebakken lucht
In: Kennislink, 23 november 2012

Lees dit artikel online >>
Kolenexport © Jim Frazier Flickr/Creative Commons Intro: Ieder jaar in november produceert het Internationale Energie Agentschap (IEA) de World Energy Outlook, een lijvig rapport met daarin de trends in de wereldwijde energievoorziening. Enkele conclusies: de energie-consumptie in rijke landen is stabiel, maar neemt sterk toe in opkomende economieën. En schaliegas blijft booming.
Foto: Kolenexport © Jim Frazier Flickr/Creative Commons
100 gigawatt windvermogen in de EU
In: Kennislink, 9 november 2012

Lees dit artikel online >>
Svanen vessel van Ballast Nedam © Ballast Nedam Intro: Europa heeft een mijlpaal bereikt met het opgestelde windvermogen. In de EU-landen staat nu een elektrisch vermogen van 100 gigawatt opgesteld. In de nabije toekomst kunnen we, in Europa en daarbuiten, een enorme schaalvergroting verwachten. Het aantal windturbines per park neemt toe en de machines worden krachtiger.
Foto: Svanen vessel van Ballast Nedam © Ballast Nedam
Meer regie nodig voor de ondergrond
In: Kennislink, 9 oktober 2012

Lees dit artikel online >>
Waterwingebied © Vitens Intro: Met warmte/koude-opslag (WKO) wordt weliswaar bespaard op fossiele brandstoffen, maar aan deze vorm van schone energie kleven ook nadelen. Inmiddels is WKO zo populair dat er verhoogde risico’s zijn voor de drinkwaterwinning. Maar het is niet alleen de enorme groei van WKO die met name de waterbedrijven zorgen baart.
Foto: Waterwingebied © Vitens
Langetermijneffect straling op staal grotendeels onbekend
In: Kennislink, 2 oktober 2012

Lees dit artikel online >>
De bouw van de kernreactor in Borssele © EPZ Intro: Recent zijn bij een routinecontrole scheurtjes ontdekt in twee kernreactoren in twee verschillende kerncentrales in België. Over het effect van langdurige blootstelling aan hoogradioactieve straling en hoge temperatuur op de microstructuur van metaal tasten wetenschappers nog in het duister. Gedetailleerde monitoring van kernreactoren is daarom van het grootste belang.
Foto: De bouw van de kernreactor in Borssele © EPZ
Barsten in Belgische kerncentrales
In: Kennislink, 25 september 2012

Lees dit artikel online >>
De kerncentrale in Tihange © Wikimedia Commons Intro: Vlak over de grens met België staan twee kerncentrales met gebreken. Het gaat om problemen met de reactorvaten in de kerncentrales van Doel (bij Antwerpen) en Tihange (bij Luik). In zowel Doel 3 als Tihange 2 zijn bij een onderhoudscontrole bij toeval duizenden scheurtjes (anomalieën) gevonden in de stalen reactorvaten.
Foto: De kerncentrale in Tihange © Wikimedia Commons
Diepe geothermie is een feit
In: Kennislink, 24 september 2012

Lees dit artikel online >>
Teelt van kokospalmen op aardwarmte © T&A Survey Intro: Deze zomer is het geothermieproject Green Well Westland van start gegaan. Uit diepe zandsteenlagen wordt superzout, heet water opgepompt. Vijf tuinders kunnen met de warmte hun kassen verwarmen en besparen zo meer dan de helft op hun gasverbruik. De tuinders zullen het aardgas dat wordt opgepompt gaan bijstoken om het gasverbruik nog verder te verminderen.
Foto: Teelt van kokospalmen op aardwarmte © T&A Survey
Klimaatvariatie impuls voor Arctische migratie
In: Gea Tijdschrift, september 2012

Lees de samenvatting >>
IJsbergen in West-Groenland © Simon Troelstra Intro: Klimaatvariatie impuls voor Arctische migratie Uit archeologische bronnen zijn de locaties van verdwenen nederzettingen van Vikingen en de Inuit langs de Arctische kust goed bekend. Op die locaties zijn door onderzoekers verbonden aan het Norclim-project in de fjorden direct langs de kust vanaf een onderzoeksschip enkele meters lange sedimentkernen geboord. Foto: IJsbergen in West-Groenland © Simon Troelstra
Olie op de ijskoude golven
In: Kennislink, 13 september 2012

Lees dit artikel online >>
Actievoerders in het Noordpoolgebied © Greenpeace Intro: Onder groot protest van natuur- en milieuorganisaties is Shell deze week van start gegaan met proefboringen in het Noordpoolgebied. Volgens biologen is de Chukchi Zee bij de kust van Alaska, waar de proefboringen plaatsvinden, kwetsbaar voor een eventuele olieramp. Door het ijskoude water is het in geval van calamiteiten problematisch de olie op te ruimen.
Foto: Actievoerders in het Noordpoolgebied © Greenpeace
CO2 in bodem of lucht hangt af van prijskaartje
In: Kennislink, 6 september 2012

Lees dit artikel online >>
Winning van oliezanden in combinatie met CCS © Shell Intro: Dat CO2-opslag nog niet echt van de grond komt, hangt voor een groot deel af van de lage prijs die bedrijven betalen voor de uitstoot van dit broeikasgas. Vooral als gevolg van de economische crisis ligt de huidige prijs rond 7 euro per ton CO2. “Voor bedrijven is het daarom ongunstiger om te investeren in CO2-opslag,” aldus hoogleraar duurzame energie Kornelis Blok.
Foto: Winning van oliezanden in combinatie met CCS © Shell
Duurzaam goud is druppel op gloeiende plaat
In: Kennislink, 14 augustus 2012

Lees dit artikel online >>
Medaille Londen 2012 © Locog Intro: Nu de gouden plakken veilig zijn opgeborgen in kast, vitrine of kluis, is de blik alweer gericht op de komende Olympische Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro. Misschien maken de organisatoren deze keer geen strategisch foutje, zoals in Londen, waar het goud voor de 400 gram zware medailles afkomstig was van het mijnbouwbedrijf Rio Tinto.
Medaille Londen 2012 © Locog
CO2-gehalte in Arctisch gebied niet eerder zo hoog
Kennislink, 4 juni 2012

Lees dit artikel online >>
Opslag van kooldioxide © NOAA Intro: In Alaska hebben onderzoekers van de National Oceanic and Atmospheric Administration dit voorjaar een gemiddelde maandconcentratie van het broeikasgas kooldioxide gemeten van 400 ppm. Het is voor het eerst dat zulke hoge waarden van CO2 worden gemeten in een afgelegen gebied, ver weg van menselijke activiteit. De 400,00 ppm kooldioxide geldt als voorbode van de mondiale CO2-concentratie in 2016.
Foto: Opslag van kooldioxide © NOAA
Geothermie in de lift
Kennislink, 24 mei 2012

Lees dit artikel online >>
Ingang boorput Green Well Westland © T&A Survey Intro: Het wordt druk in de Nederlandse ondergrond nu aardwarmte aan populariteit wint. Maar zo ver als Duitsland zijn we hier nog lang niet. Daar wordt geothermie in één adem genoemd met energieopwekking uit zon, wind en waterkracht, en ook als echte ‘groene’ energie ondersteund. Geologisch gezien is de ondergrond van Duitsland geschikt om bodemwarmte af te tappen, maar Nederland doet daar niet voor onder
Foto: Ingang boorput Green Well Westland © T&A Survey

Artikelen Milieu & Energie (artikelen 2000 - mei 2012) >>

Artikelen Milieu & Energie (artikelen 1996 - 2000) >>

Ga naar bodem.startpagina.nl
© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 28 juni 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]