De Vuurberg
Illustration Extinct Coral © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geokids.nlPublicaties Milieu & Energie:
2013Artikelen Milieu & Energie 2016-2014 >>
Artikelen Milieu & Energie 2013 >>
Artikelen Milieu & Energie 2012 >>
Artikelen Milieu & Energie tot 2012 >>
Darminhoud potvis blijkt gouden vondst
Kennislink, 24 september 2013

Lees dit artikel online >>
Brokken ambergris © Ecomare Intro: Wat de parfumindustrie precies heeft betaald voor het ambergris uit de in december bij Texel aangespoelde potvis wil Ecomare niet zeggen. Maar het bedrag ligt ergens tussen de half miljoen en één miljoen euro. Een zeldzame vondst is het, dit gewilde goedje dat in parfum wordt verwerkt. Eén op de honderd potvissen heeft het in zijn lijf, dankzij een foutje van de natuur.
Foto: Brokken ambergris © Ecomare
Noordoostpassage wint aan populariteit
Kennislink, 20 september 2013

Lees dit artikel online >>
Atlantische walrus © walrus.wikia.com Intro: Ruim 400 jaar nadat Willem Barentsz de noordelijke passage naar Azië zocht, is deze snelle doortocht nu een feit vanwege het versneld afsmelten van het zeeijs. Dit jaar voeren al 370 schepen deze route, een vertienvoudiging ten opzichte van twee jaar geleden. Het Wereldnatuurfonds wil dat de scheepvaart in het noordpoolgebied aan strenge regels moet voldoen.
Foto: Atlantische walrus © walrus.wikia.com
Helikopters vallen ook uit de lucht
Kennislink, 27 augustus 2013

Lees dit artikel online >>
Porie in microfossiel in schalie © Clarkson University Intro: De finale beslissing van het kabinet over het toelaten van proefboringen naar schaliegas spitst zich toe op een risico-afweging. De tegenstanders van de boringen zullen verliezen want risico’s zijn per definitie te ‘beheersen’. Het ziet er naar uit dat het debat vooral een spel met woorden gaat worden.
Foto: Porie in microfossiel in schalie © Clarkson University
Chinees textiel slurpt water
Kennislink, 17 juli 2013

Lees dit artikel online >>
Textielfabriek © Jaap van der Meer Intro:In de textielindustrie worden gigantisch grote hoeveelheden water gebruikt. China, als grootste textielland ter wereld, spant daarbij de kroon. Vooral de katoenteelt slurpt kostbaar drinkwater op. Verderop in de productieketen, bij het verven van de nog ongekleurde ‘gray cloth’, is een reductie van het watergebruik tot wel 70% mogelijk.
Foto: Textielfabriek © Jaap van der Meer
Fijnstof in alle soorten en maten
Kennislink, 10 juli 2013

Lees dit artikel online >>
Foto: Uitlaatgassen bevatten veel fijnstof © Transphorm/Escape Intro: Volgens grootschalige Europese onderzoek (ESCAPE) stijgt de kans op longkanker sterk in een omgeving met hogere concentraties fijnstofdeeltjes. Om het verband met gezondheid nog beter te begrijpen, willen de wetenschappers meer weten over de grootte en precieze samenstelling van fijnstof. Burgerwetenschappers meten mee met iSPEX.
Foto: Uitlaatgassen bevatten veel fijnstof © Transphorm/Escape
Geheim schaliegasrapport maakt nieuwsgierig
Kennislink, 2 juli 2013

Lees dit artikel online >>
Boorkern Geverik Laagpakket © TNO Intro: De resultaten uit het onderzoek naar schaliegas door het ministerie van Economische Zaken zullen in belangrijke mate bepalen of er in Nederland geboord mag gaan worden naar schaliegas. Minister Kamp van Economische Zaken houdt de resultaten voorlopig nog even geheim, tot ongenoegen van enkele klankbordgroepleden.
Foto: Boorkern Geverik Laagpakket © TNO
Kan aardwarmte opraken?
Kennislink, 25 juni 2013

Lees dit artikel online >>
 De oerwarmte in de aarde is afkomstig van meteorietinslagen © David Roddy, USGS Intro: We kunnen niet eindeloos doorgaan met fossiele brandstoffen opstoken. De warmte uit het diepste van de aarde is een mooi alternatief. Op steeds meer plekken gaan er buizen in de grond om die aardwarmte ‘af te tappen’. Maar als we massaal overgaan op aardwarmte, koelt de aarde dan niet langzaam af?
Foto: De oerwarmte in de aarde is afkomstig van meteorietinslagen © David Roddy, USGS
Zonnerevolutie in Duitsland
Kennislink, 26 juni 2013

Lees dit artikel online >>
Overkapping met zonnepanelen op Utrecht CS © Annemieke van Roekel Intro: Als we willen weten hoe de zon een grotere rol kan spelen in onze elektriciteitsopwekking, dan moeten we naar onze oosterburen kijken. Daar vindt de ware zonnerevolutie plaats! Maar ook in Nederland wordt aan de weg getimmerd. In 2012 verdubbelde het zonnevermogen in ons land, mede dankzij het aanbod van goedkope Chinese panelen. Foto: Overkapping met zonnepanelen op Utrecht CS © Annemieke van Roekel
Energiegebruik geothermiebron snel terugverdiend
Kennislink, 12 juni 2013

Lees dit artikel online >>
Green Well Westland © Green Well Westland Intro: Om de duurzaamheid van geothermie te bepalen, is de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen over de hele realisatieketen van het aardwarmteproject Green Well Westland berekend. Uit de analyse blijkt dat het energiegebruik van een gemiddelde aardwarmte-installatie al in 2,5 maanden is terugverdiend.
Foto: Green Well Westland © Green Well Westland
Meer crisis, minder CO2-uitstoot
Kennislink, 15 mei 2013

Lees dit artikel online >>
© Wikimedia Intro: Door de economische crisis nemen de emissies van het broeikasgas kooldioxide af. Rekenaars van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag berekenden dat de CO2-uitstoot het eerste kwartaal van 2013 bijna 2% lager was ten opzichte van dezelfde periode in 2012 indien de cijfers werden gecorrigeerd voor de koude weersomstandigheden.
Foto: © Wikimedia
Debat over ‘schaliegasbubbel’ breekt los
Kennislink, 1 mei 2013

Lees dit artikel online >>
© Brabant Water Intro: Binnenkort verschijnt een studie over schaliegas waaruit zal blijken welke stelling de overheid inneemt: mogen bedrijven proefboringen naar schaliegas gaan verrichten in Nederland? We zullen dan eindelijk te weten komen of schaliegas een nieuwe aardgasbel vertegenwoordigt of niet meer voorstelt dan de zoveelste ‘bubbel’.
Foto: Brabant Water
Milieugegevens steeds vaker online
Kennislink, 22 april 2013

Lees dit artikel online >>
Bodemsanering © Provincie Drenthe Intro: Door Europese wetgeving wordt milieu-informatie steeds vaker openbaar en komt het ook digitaal beschikbaar. Met het nieuwe Bodemloket kom je te weten waar (historisch) bodemonderzoek is verricht en waar de bodem gesaneerd is. De gedetailleerde kaarten die zijn ingekleurd of gearceerd al naar gelang er bodemonderzoek of -sanering heeft plaatsgevonden.
Foto: Bodemsanering © Provincie Drenthe
Nederlands landschap ondergaat metamorfose
Kennislink, 16 april 2013

Lees dit artikel online >>
Veenlandschap © Paul Paris Intro: In minder dan een eeuw tijd is het Nederlandse landschap onherkenbaar veranderd. Veengebieden werden afgegraven, golvende akkers werden geëgaliseerd. Maar de transformatie van het landschap begon al veel eerder. Een mooie publicatie van Wageningen Academic Publishers besteedt aandacht aan het oude en nieuwe bodemgebruik en combineert geografie en geologie.
Foto: Veenlandschap © Paul Paris
Maastricht en het wassende water
Kennislink, 18 maart 2013

Lees dit artikel online >>
Een nieuwe watergang in Maastricht © Daniëlle Bakkes Intro: Met haar afstudeerscriptie Mooder Maas, meervoudig ruimtegebruik voor Maastricht en de rivier de Maas, bedacht architect Daniëlle Bakkes een plan waarmee de binnenstad van Maastricht ook bij extreme regenval droge voeten zou houden. Het overtollig Maaswater zou deels ondergronds en deels bovengronds in een nieuw te graven watergang een weg vinden.
Foto: Een nieuwe watergang in Maastricht © Daniëlle Bakkes
Oud water is schoon water
Kennislink, 18 maart 2013

Lees dit artikel online >>
De waterstofbom was de bron van tritium © Wikimedia Commons Intro: In waterwinputten wordt water vanuit verschillende dieptes naar boven gepompt. Daardoor bestaat ons drinkwater uit een mix van water van verschillende leeftijden. Waterbedrijf Vitens en onderzoeksinstituut TNO ontwikkelden een methode om de ouderdom van het opgepompte water uiteen te rafelen. Ze doen dat met isotopen van zwaar waterstof: tritium. Foto: De waterstofbom was de bron van tritium © Wikimedia Commons
Verliefd op bodembacteriën
Kennislink, 28 januari 2013

Lees dit artikel online >>
Olievervuiling in Nigeria © Milieudefensie Intro: In Nederland wordt steeds minder gesaneerd. Het aantal locaties waar de bodem schoongemaakt moet worden is drastisch teruggebracht. Tegelijkertijd is de kennis over in situ sanering toegenomen; bijvoorbeeld biologisch saneren met hulp van natuurlijk aanwezige bacteriën. Het bedrijf BioSoil denkt hiermee zelfs de Nigerdelta te kunnen aanpakken.
Foto: Olievervuiling in Nigeria © Milieudefensie

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 12 oktober 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]