De Vuurberg
Cabbage © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie
Handel & Afzet Organic Trade Landbouw Internationaal Veredeling & Biodiversiteit Ethiek & Landbouw


Veredeling & Biodiversiteit:

 
TIP: EEN BIJZONDERE FILM OVER BIODIVERSITEIT, OUDE RASSEN, HET VERDWIJNEN VAN DE LANDBOUW:
Eeuwige moes, ode aan het gewas. Een film uit 2007 van Catherine van Campen.

Gevaarlijke machtsconcentratie in de veredelingsbranche

Op: www.amsterdamsmilieu.nl,
24 november 2010

Lees het artikel online >>
Intro: Ooit had de wereldbevolking de keuze uit meer dan 7000 landbouwrassen, nu zijn dat er nog maar 100, zegt Bert Visser, directeur van de Wageningse genenbank (CGN). Veredelingswerk komt steeds meer in handen van grote bedrijven, met veel macht en grote commerciŽle belangen. Visser maakt zich vooral zorgen over de hegemonie van de vijf grootste bedrijven: Monsanto, Syngenta, DuPont, BASF en Bayer. Ze beheersen de markt en kopen kleine zaadbedrijven op, zoals het oernederlandse bedrijf De Ruiter Seeds. Door inlijving bij Monsanto is De Ruiter Seeds gestopt met de activiteiten op het terrein van de biologische veredeling.
Pionieren met sneeuwklokjes
In: Kiemkracht, winter 2006-2007

Lees dit artikel >>
Snowdrop © Wim Postema/Ecobulbs Intro: Galanthus nivalis, oftewel het Gewone sneeuwklokje, komt in het wild voor in een gebied van Frankrijk tot in de OekraÔne. De handel bestaat nog altijd voor een groot deel uit import van in het wild verzamelde bollen. In de tuin rondom zijn boerderij in het Noord-Hollandse Wieringerwerf selecteert biologisch bloembollenteler Wim Postema dit fragiel ogende maar toch heel taaie bolgewas. Geen enkel ander bolgewas gedijt zo goed in natuurlijke omstandigheden, is zijn ervaring.
Foto: Wim Postema/Ecobulbs.
Koudwatervrees bij introductie transgene sjalot
In: EOS Magazine, oktober 2006
Download pdf >> 745 kb
Intro: Plant Research International heeft een genetisch gemodificeerde sjalot ontwikkeld voor tropische gebieden, maar voorlopig blijft het materiaal nog op de plank liggen. Zaadbedrijven zijn huiverig om de sjalot op de markt te brengen vanwege het slechte imago van gentechgewassen en de weinig lucratieve tropische markt. Dankzij de genetische ingreep maakt de nieuwe Bt-sjalot afweerstoffen tegen de rups van de floridamot (Spodoptera exigua).
Lees ook de update over de Bt-sjalot (januari 2012) >>
Zoeken naar het edelste zaad
In: EOS Magazine, september 2003
Download pdf >> 296 kb
Intro: Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw wordt steeds meer aan banden gelegd. Innovaties van agrochemische bedrijven richten zich op een nieuwe generatie minder schadelijke middelen. Ook worden plantenrassen ontwikkeld die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, zodat tijdens de teelt veel minder chemische middelen nodig zijn. Van recente datum is de biologische plantenveredeling. De biologische landbouwpraktijk - die helemaal zonder chemie en kunstmest werkt - stelt zo zijn eigen eisen aan nieuwe plantenrassen en wil bovendien geen gebruik maken van een aantal technieken die in het moderne lab voor plantenveredeling heel gebruikelijk zijn.
De ideale kool
In: Kiemkracht, najaar 2002
Download pdf >> 775 kb
Intro: Sinds Anna van Oostwaard vorig jaar deelnam aan rassenproeven met kool, is kool een van haar favoriete gewassen. Daarom heeft ze de stap genomen om zich als tuinder bezig te gaan houden met koolveredeling. Drie zaadvaste koolrassen gaat ze de komende maanden observeren en selecteren. Volgend jaar kan het zaad worden verzameld. Van Oostwaard werkt samen met nog twee boeren op de Horsterhof, een klein gemengd biologisch-dynamisch bedrijf in de omgeving van Arnhem.
Oude rassen uit de vrieskist halen
In: Kiemkracht, voorjaar 2002
Download pdf >> 808 kb
Old apple variety © A. van Roekel Intro: Genenbanken kunnen een belangrijke rol spelen bij de biologische veredeling. De zaden die er liggen opgeslagen vormen een rijke bron van genetisch uitgangsmateriaal: landrassen (de eerste door boeren in cultuur gebrachte wilde planten), oude rassen en wilde verwanten van onze cultuurgewassen. Dit voorjaar zullen enkele tientallen uienrassen uit de collectie van de Nederlandse Genenbank, het CGN worden uitgezaaid. Een bijzonder project omdat de uientelers zelf betrokken zijn bij de selectie en veredeling.
Foto: Annemieke van Roekel.
Tijd rijp voor biologische veredeling en zaadproductie
In: Ekoland, september 2000
Download pdf >> 586 kb
Intro: Vanaf 2004, wanneer volgens de Europese regelgeving het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal verplicht is, zal de biologische sector minder rassen tot haar beschikking hebben. Dat voorspelt Dick van der Zeijden van Bejo Zaden. Want niet alle rassen die de sector nu gebruikt zullen tegen die tijd al onder biologische condities worden geproduceerd, is zijn verwachting. In verschillende landen zijn inmiddels proefvelden opgezet. Naast zaadproductie en -behandeling wordt gewasveredeling voor biologische omstandigheden een belangrijkse activiteit.
Laat de natuur ons maar verrassen
In: EOS Magazine, mei 2000
Download pdf >> 1,5 mb
Intro Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn nogal wat door boeren geselecteerde landrassen in onbruik geraakt. Er kwamen al even snel hoogproductieve rassen voor in de plaats. Om het genetische materiaal uit oude cultuurgewassen en wilde verwanten ervan niet voorgoed kwijt te raken, werden wereldwijd genenbanken opgericht. Maar behalve het ex situ bewaren in die banken, zijn ook in situ conserveringsstrategieŽn - als plant in het boerenveld - belangrijk. De plant is nog altijd bruikbaar en kan tegelijkertijd in een natuurlijke omgeving evolueren, en dat is voor het behoud van biodiversiteit van levensbelang. Een plant is immers heel wat meer dan 'een zak vol genen'.
Variatie op de akker
In: EOS Magazine, maart 2000
Download pdf >> 1,4 mb
Intro: De genetische basis van onze landbouwgewassen is de voorbije decennia steeds kleiner geworden. En dat terwijl het behoud van genetisch materiaal uit oude cultuurgewassen en wilde verwante soorten voor het veredelen van planten van essentieel belang is. Uit wilde soorten kunnen bijvoorbeeld allerlei resistenties worden gehaald. Die eigenschappen zijn noodzakelijk nu de landbouwsector zich steeds vaker gaat richten op een milieuvriendelijker teelt. Foto: Wageningen UR

Meer artikelen over Veredeling & Biodiversiteit


© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 8 april 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]