De Vuurberg
Illustration Extinct Coral © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geokids.nl


TIP: GEweldige GEO-lezingen georganiseerd door de Geological Society of London:

Past Shell London Lectures overview >>Publicaties Geologie & Reizen
Heden - 2014

Ga naar de homepage voor een volledig overzicht

Artikelen Geologie & Reizen heden - 2014 >>
Artikelen Geologie & Reizen 2013 >>
Artikelen Geologie & Reizen 2012-2011 >>
Artikelen Geologie & Reizen 2010-2007 >>
Artikelen Geologie & Reizen tot 2007 >>
'DNA geeft inzicht in de evolutie van de mens'
Kennislink, 14 juli 2017

Lees dit artikel online >>
© AUP Evolutie: Kennis over DNA is steeds belangrijker in de biologie. Niet alleen helpt het om ziektes beter te begrijpen, maar ook levert het spannende inzichten op over de evolutie van de oermens. Twee VU-biologen schreven er een boek over. NEMO Kennislink sprak auteur Nico van Straalen.
Foto: Cover © AUP
Fossiele skeletjes zoeken in steden
Kennislink, 14 maart 2017

Lees dit artikel online >>
alt= Stadsfossielen: De Utrechtse hoogleraar in de paleontologie Jelle Reumer breekt een lans voor de vele fossielen in het stadse milieu, die door de meesten van ons niet eens worden opgemerkt. ‘Kijk waar je loopt’ is zijn advies en tevens de titel van zijn nieuwe boek over fossielen in natuursteen in Nederland.
Foto: Brachiopode © Annemieke van Roekel
De bouwstenen van Tarragona
In: Gea maart 2017

Download pdf >>
Miocene kalksteen in de oude stad © Annemieke van Roekel Geologie: Veel Romeinse en middeleeuwse gebouwen in en rond de Spaanse havenstad Tarragona zijn gebouwd met een Miocene kalksteen, afkomstig uit de enkele kilometers oostelijker gelegen groeve El Mčdol. De winning is door de Romeinen begonnen. De stenen zijn nog steeds populair in Tarragona en leveren een veelkleurig schouwspel op. De kalksteen is het resultaat van de opvulling van mariene bekkens, tientallen miljoenen jaren geleden.
Zeespiegelstijging: ‘Niks nieuws onder de zon’ Kennislink, 14 februari 2017

Lees dit artikel online >>
alt= Klimaatverandering: Al vanaf het begin dat Homo sapiens over de aardbol doolt – 200.000 jaar geleden – heeft hij te maken gehad met een veranderende zeespiegelstijging. Volgens het meest recente boek van emeritus hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg van de TU Delft is er daarom weinig nieuws onder de zon en kunnen we nu zelfs beter dan ooit met die dynamiek omgaan. Foto: De Witte Mossel, een populaire mossel in de prehistorie © Genet/Wikimedia Commons

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 9 maart 2020
[home] [top] [contact] [disclaimer]