De Vuurberg
© A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie
  Zon & Wind Bouwen op Water Architectuur  


Zon & Wind:

 
Solar power in growing pains
In: European Energy Review
January-February 2009

Download pdf >> 291 kb
Intro: The production of solar cells across the globe is experiencing unprecedented growth. In 2007 production increased by 70%, as opposed to an average of 40% in previous years. Today, the installed worldwide capacity amounts to 10 GigaWatt-peak (GWp). Although this is still only about 10% of installed wind power in the world, the other good news is that the price of solar power is still going down. ‘In about ten years’ time, the price of solar will equal the price consumers pay for conventionally generated electricity,’ says Paul Wyers, unit manager of Solar Energy at the Energy research Center of the Netherlands (ECN).
Photo: Detail Solar Panel © Solland Solar
Wind power conquers the globe
In: European Energy Review ,
July-August 2008

Read this article in European Energy Review >> (pdf)
5 MW REpower turbine being 
installed at Thornton bank © REpower Intro: Europe threatens to be overtaken by China and the US as the leading wind power markets. China is now producing more wind turbines than ever and could even end up supplying the European wind industry. Although Europe’s target of 20% renewables by 2020 seems enormously ambitious, Arthouros Zervos, president of EWEA, puts the figure of 180 GW installed capacity into context: ‘It isn’t that ambitious if you compare it to what’s happening on a global scale.’ The US and China will generate a lot of wind energy in the future, and in the case of China become a major turbine manufacturer.
Photo: 5 MW REpower turbine being installed at Thornton bank © REpower.
New in Norway: Floating wind turbines
Lees online: European Energy Review,
May-June 2008,
Download pdf >> 166 kb
Intro: Compared to other European countries, Norway has very little installed wind power capacity. But this is about to change. Two different prototypes of a floating wind turbine will soon be tested in the North Sea, off the south-west coast. Near the island of Utsira, where wind velocities are high and steady, a consortium of companies want to build Europe’s first floating wind park. Norway has vast deep sea areas, and not so much shallow water. That’s why the country is now developing deep-water wind technology. Another advantage of wind parks in deep water is that they can hardly be seen from the shore, so there is less public resistence.
Megawatts boven water
In: EOS Magazine, mei 2003
Download pdf >> 399 kb
Windpark Lely © A. van Roekel Intro: Steeds groter en betrouwbaar wordende windturbines zorgen ervoor dat windtechnologie voor offshore toepassingen klaar is voor de praktijk. De Noordzee biedt voor windturbineparken een aantal unieke lokaties. Het is er relatief ondiep en door de hoge windsnelheden wekken windturbines er veel elektriciteit op. Voor de Europese windturbineindustrie hebben windparken op zee de toekomst. Betrouwbare, onderhoudsarme turbines met een capaciteit van enkele megawatts in combinatie met het hoge windaanbod maken offshore windturbineparken commercieel interessant. Tot op heden wordt windenergie vooral op het land opgewekt.
Foto: Windpark Lely, IJsselmeer © Annemieke van Roekel
Zonnestroom, duurzame energie voor morgen
In: EOS Magazine, december 2002
Download pdf >> 2,2 mb
Intro: Het grootste zonnedak ter wereld is in het voorjaar van 2002 op de Floriade in gebruik genomen. Ruim 19.000 zonnepanelen bedekken er een expositiehal met een oppervlakte van drie voetbalvelden. De productie van zonnecellen stijgt jaarlijks gemiddeld met 25 procent. Verwacht wordt dat zonnestroom in de toekomst in de mondiale energievoorziening een belangrijk aandeel zal verwerven. Door nieuwe technologische ontwikkelingen zal zonnestroom steeds beter met uit fossiele bronnen opgewekte stroom kunnen wedijveren.
Prefab PV-daken komen eraan
In: Stedebouw & Architectuur, mei 2001
Download pdf >> 607 kb
Detail Zonnedak Floriade © A. van Roekel Intro: De toepassing van fotovoltaïsche energie (PV) is nog peperduur. Door seriematige productie en besparing op montagekosten kan de prijs omlaag. Daarom ontwikkelen onderzoekers en bedrijfsleven prefab producten met zonnecellen, zoals een kant-en-klaar zonnedak. Een andere belangrijk voordeel: minder bedrijven op het dak en één verantwoordelijke partij. De laatste jaren is er meer aandacht voor een betere dakintegratie van PV-modules.
Foto: Annemieke van Roekel
Massaproductie maakt zonnepanelen goedkoper
In: Mens & Wetenschap, november 1999
Download pdf >> 1,4 mb
Intro: Een derde van de wereldbevolking heeft geen beschikking over elektriciteit. Ontwikkelingslanden zijn daarom een belangrijke afzetmarkt voor zonnepanelen. Door massaproductie kunnen zonnepanelen voor de Nederlandse thuismarkt bovendien een stuk goedkoper worden.
Langzaam op weg naar de 400.000. Zonneboiler nog te weinig status.
In: Mens & Wetenschap, november 1999
Download pdf >> 1 mb
Solar Heater © A. van Roekel Intro: De meest toegepaste techniek waarbij zonne-energie wordt benut is de zonneboiler. Met de zonneboiler wordt zonnestraling gebruikt om tapwater te verwarmen voor huishoudelijk of industrieel gebruik. Aan de techniek valt nauwelijks nog iets te verbeteren. Voor nieuwbouw is de zonneboiler al bija een vanzelfsprekende zaak.
Foto: Annemieke van Roekel
'Nederland levert prima onderzoek, maar weinig vermogen'
In: Mens & Wetenschap, maart 1999
Download pdf >> 842 kb
Intro: Nederland kent één hoogleraar windenergie, verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 1998 is dit Gijs van Kuik. Nederland loopt voorop met onderzoek op het gebied van windenergie, maar blijft zelf achter bij de daadwerkelijke ontwikkeling van windturbineparken op eigen bodem. Jammer, vindt Van Kuik. Volgens hem is het plaatsen van windturbines in eigen land een noodzakelijke voorwaarde voor een bloeiende windturbine-industrie.

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 28 juni 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]