De Vuurberg
Local Buckwheat Variety, © A. van Roekel
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie
Handel & Afzet Organic Trade Landbouw Internationaal Veredeling & Biodiversiteit Ethiek & Landbouw


Natuurbescherming Planten:

 
Pionieren met sneeuwklokjes
In: Kiemkracht, winter 2006-2007
Lees dit artikel >>
Sneeuwklokje © Wim Postema/Ecobulbs Intro: Galanthus nivalis, oftewel het Gewone sneeuwklokje, komt in het wild voor in een gebied van Frankrijk tot in de OekraÔne. De handel bestaat nog altijd voor een groot deel uit import van in het wild verzamelde bollen. In de tuin rondom zijn boerderij in het Noord-Hollandse Wieringerwerf selecteert biologisch bloembollenteler Wim Postema dit fragiel ogende maar toch heel taaie bolgewas. Geen enkel ander bolgewas gedijt zo goed in natuurlijke omstandigheden, is zijn ervaring.
Foto: Wim Postema/Ecobulbs.
Een harnas tegen stralen
In: EOS Magazine, april 2001
Download pdf >> 1 mb
Intro: Planten beschermen zich tegen een teveel aan ultraviolette straling (UV). Ze doen dit onder andere door pigmenten aan te maken. Ook pakken ze hun genetisch materiaal beter in. De gewijzigde chemische samenstelling van de wanden van stuifmeelkorrels biedt wetenschappers heel wat informatie over de ozonlaag in een ver verleden.
Lees meer over ozon en UV-straling op deze site >>
Laat de natuur ons maar verrassen
In: EOS Magazine, mei 2000
Download pdf >> 1,5 mb

Binkel © Annemieke van Roekel Intro: Sinds het begin van de 20e eeuw zijn veel door boeren geselecteerde landrassen in onbruik geraakt, om plaats te maken voor hoogproductieve rassen. Om het genetische materiaal uit oude cultuurgewassen en wilde verwanten niet voorgoed kwijt te raken, werden wereldwijd genenbanken opgericht. Behalve het ex situ bewaren in die banken, zijn ook in situ conserveringsstrategieŽn - als plant in het boerenveld - belangrijk. In een natuurlijke omgeving blijft een plant evolueren en dat is voor het behoud van de biodiversiteit van levensbelang. Een plant is immers meer dan 'een zak vol genen'.
Lees meer over biodiversiteit in de landbouw op deze site >>
Minder ozon maakt zandzegge viezer
In: Het Parool, 12 mei 1999
Download pdf >> 442 kb

Intro: De dun geworden ozonlaag en een toename van broeikasgassen in de atmosfeer hebben gevolgen voor het plantenleven. Amsterdamse onderzoekers zagen op de zuidpool en in de Noord-Hollandse duinen dat minder ozon de groei van de vegetatie belemmert. Meer koolstofdioxide lijkt de groei daarentegen soms te versnellen.
Lees meer over ozon en UV-straling op deze site >>
Noord-Brabantse vennen: Schoonmaak zonder plan doet meer kwaad dan goed
In: Binnenlands Bestuur, 26 maart 1999
Download pdf >> 312 kb
Intro: Enkele verzuurde vennen in Noord-Brabant die de laatste tien jaar werden schoongemaakt bleken bij inspectie weer net zo zuur als voorheen. Zonde van het geld en ook een ecologische ramp, want bijzondere vegetaties bleken juist door de schoonmaakbeurt onherstelbaar beschadigd. De provincie Noord-Brabant gooit het nu over een andere boeg.
In de wildernis voel je je onbelemmerd. Frans Vera's visie op tien procent van Nederland
In: Onkruid, juli/augustus 1998
Intro: Geen dichtbegroeid woud, maar en halfopen landschap met afwisselend graslanden met groepen hazelaars en majestueuze eiken. Zo zag Nederland er in de oertijd uit, volgens ecoloog Frans Vera. En daar moeten we weer naar terug met de 50.000 hectare die voor natuurontwikkeling is bestemd. Nederland heeft wildernis nodig, want daar voel je je, zegt Vera, onbelemmerd.
Paddestoelen tegen verzuring
In: Mens & Wetenschap, maart 1998
Intro: Paddestoelen die in symbiose leven met bomen hebben een belangrijke functie bij het verminderen van de effecten van zure regen op de bossen, is de hypothese van twee Wageningse onderzoekers.
Boer als natuurbeheerder
In: Onkruid, januari/februari 1998
Intro: Landbouw en natuur. gaat dat samen? Toch wel. Nederlandse boeren en natuurbeschermers werken steeds vaker samen. Op landbouwbedrijven wordt, vrijwillig of betaald, aan 'agrarisch natuurbeheer' gedaan. Eerder mesten, later maaien en wilde bloemen kweken in een vijver is zo gek nog niet. Wat doen de boeren terug voor de natuur, die onder druk van de mens en machines dreigt te bezwijken?
Nuttige schimmels in het bos
In: Mens & Wetenschap, oktober 1997
Download pdf >> 612 kb
Intro: Drinkwaterbedrijven zaten er al jaren op te wachten: milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen om bospest (Prunus serotina) en andere lastige ondergroei te bezweren. Voor de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in de bosbouw kwam in 1997 een bioherbicide op de markt, met werkzame stoffen afkomstig uit de Paarse Korstzwam. Een goed alternatief voor het chemische glyfosaat.
Lees meer over bioherbiciden op deze site.

© Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 2 oktober 2013
[home] [top] [contact] [disclaimer]