Het water in mijn stad

Voor wie?

 

 

 
Algemeen:

Home
Voor wie?
Door wie?
Docentenmateriaal

Naar de waterthema's:

1. Biodiversiteit
2. Waterkwaliteit
3. Drinkwater
4. Waterwegen
5. Hygiëne en ziektes
6. Duurzaam watergebruik in huis
7. Water in de hete stad
8. Water en kunst
9. Waterbeleving

Naar de schrijfopdrachten:

Klik hier


 

 

 

 

 

Het water in mijn stad

Voor wie?

We bieden docenten bovenbouw PO en onderbouw VO een handleiding aan met achtergrondinformatie en opdrachten over het waterthema in brede zin.

Deze website is vooral bedoeld voor docenten die bij het behandelen van het thema water op zoek zijn naar raakvlakken tussen biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en milieu.

Bij de uitwerking van de waterthema's is gestreefd naar aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen.

Het achtergrondmateriaal dat voor het project 'Het water in mijn stad' is ontwikkeld, wordt op deze website gestructureerd aan de hand van negen thema's. Het dient als materiaal dat de docent kan gebruiken om de schrijfopdrachten over het waterthema bij de leerling te introduceren.

De eerste drie thema's behandelen het water als basis voor het leven op aarde: biodiversiteit, waterkwaliteit en drinkwater. De twee volgende thema's hebben betrekking op de verbondenheid van water met de geschiedenis van onze dorpen en steden: de (oude) waterwegen en water als bron voor ziekten en hygiëne. In de volgende twee thema's zoeken we naar manieren om op verschillende niveaus duurzamer met water om te gaan: in en rond ons huis en op het niveau van de wijk in reactie op klimaatverandering.
Tot slot komen water in de kunst en waterbeleving aan bod.

Per thema zijn lees- en kijksuggesties toegevoegd uit literatuur en/of online-bronnen.


Chillen aan het stadse water. Foto: Annemieke van Roekel


 

Copyright Vuurberg. Laatste wijziging: 30 april 2022