Het water in mijn stad

Drinkwater

 

 

 
Algemeen:

Home
Voor wie?
Door wie?
Docentenmateriaal

Naar de waterthema's:

1. Biodiversiteit
2. Waterkwaliteit
3. Drinkwater
4. Waterwegen
5. Hygiëne en ziektes
6. Duurzaam watergebruik in huis
7. Water in de hete stad
8. Water en kunst
9. Waterbeleving

Naar de schrijfopdrachten:

Klik hier


 

 

 

 

 

3. Drinkwater


Drinkwater uit de kraan
De kwaliteit van drinkwater in ons land is erg goed. We kunnen het water zó uit de kraan drinken! Dat is niet overal zo. In landen als Spanje en Griekenland is het bijv. gebruikelijk om drinkwater in plastic flessen te kopen. Behalve dat dit lastig en kostbaar is, levert het veel afvalplastic op. Ook als je het kraanwater daar kookt voor een kopje thee, is het niet echt lekker. Dat heeft niet altijd te maken met de waterkwaliteit van de bron, maar vaak wel met het gebruik van chloor om de leidingen te ontsmetten.


Bronnen van drinkwater
In ons land komt drinkwater uit verschillenden bronnen. We gebruiken rivieren om water in te nemen, maar twee derde van ons drinkwater wordt geproduceerd uit grondwater of andere ondergrondse zoetwatervoorraden. Het kan ook een combinatie van beide zijn. Zo wordt rivierwater geïnfiltreerd in de Noord-Hollandse duinen, waar het een natuurlijk zuiveringsproces ondergaat. Het zakt diep in de bodem en wordt daar gefilterd via het diepe duinzand. Het kan jaren duren voordat het water weer wordt opgepompt en uiteindelijk als drinkwater uit de kraan komt.


Dit waarschuwingsbord is zeldzaam in Nederland. Vrijwel overal
kunnen we in ons land water uit de kraan drinken.

Schrijfopdracht
Klik hier om naar de schrijfopdracht te gaan


Trends
- In drinkwater zijn soms resten van medicijnen aanwezig.
- Drinkwaterbedrijven moeten een steeds grotere inspanning leveren om resten van medicijnen uit het water te verwijderen.
- Drinkwaterbedrijven zijn goed in staat om microplastics uit drinkwater te filteren.
- Via flessenwater krijg je meer microplastics binnen dan via kraanwater.
- Steeds vaker wordt gesproken over geothermie als duurzame energiebron, maar deze techniek is niet zonder risico's voor drinkwaterbronnen (zie onder Leessuggesties).

Leessuggesties
- Veel interessante artikelen over waterzuivering vind je in de Hydrotheek.
- Bekijk hier diverse podcasts van STOWA over wateronderwerpen.
- Rivierkraan dicht in droge tijden. NemoKennislink (2012). Lees dit artikel.
- Lees meer over microplastics in drinkwater.
- Lees hier over geothermie en grondwater.
- Bekijk hier tips om zuiniger met drinkwater om te gaan.
 

Copyright Vuurberg. Laatste wijziging: 4 juni 2022